Now showing items 1-1 of 1

    • Mācību satura izvēle barjerskriešanas apguvei skolā. 

      Olijars, Staņislavs (Latvijas Universitāte, 2009)
      Diplomdarba mērķis ir izpētīt barjerskriešanas pamatu apguves iespējas sporta stundās pamatskolā. Darba ir analizēta pedagoģiskā un sporta literatūra. Pedagoģiskā pētījuma gaitā tika izstrādāts un aprobēts tematiskais plāns ...