Now showing items 1-1 of 1

    • Izziņas aktivitātes veicināšana vidējā pirmsskolas vecuma bērniem 

      Sadakova, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2019)
      Kvalifikācijas darba temats: Izziņas aktivitātes veicināšana vidējā pirmsskolas vecuma bērniem. Pētījuma aktualitāti noteica apstāklis, ka ar 2019./2020. mācību gadu pirmsskolas izglītība ievieš jaunu izglītības standartu ...