Now showing items 1-1 of 1

    • Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tiesiskie pamati Latvijā. 

      Taala, Aiga (Latvijas Universitāte, 2006)
      Maģistra darbu “Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tiesiskie pamati Latvijā” izstrādāja Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu maģistra studiju programmas maģistrante Aiga Taala, zinātniskais vadītājs Mg. paed., ...