Now showing items 1-1 of 1

    • Privātās izglītības iestādes un ģimeņu sadarbības aspekti. 

      Tarasova, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2009)
      Maģistra darbā „Privātās pirmsskolas izglītības iestādes un ģimeņu sadarbības aspekti” izvirzītā problēma ir pirmsskolas izglītības iestādes un ģimeņu sadarbības efektivitāte. Par pētījuma mērķi ir izvirzīta privātās ...