Show simple item record

dc.contributor.advisorTūbele, Sarmīte
dc.contributor.authorKauliņa, Anda
dc.contributor.otherRīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas fakultāte
dc.date.accessioned2018-10-03T08:31:58Z
dc.date.available2018-10-03T08:31:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn005-1313-253 (Summary)
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45267
dc.description.abstractAndas Kauliņas promocijas darbs pedagoģijas zinātnē skolas pedagoģijas apakšnozarē „Integratīvā mācību metodika sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai” izstrādāts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultātē Dr. paed. profesorez Sarmītes Tūbeles vadībā laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam. Promocijas darba mērķis ir teorētiski pamatot un eksperimentāli pārbaudīt integratīvo mācību metodiku sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai. Pētījuma aktualitāti nosaka jēdziena specifiski lasīšanas traucējumi neviennozīmīgais skaidrojums un nepietiekamā izpratne Latvijas sabiedrībā kopumā, atbalsta un kompensatoro pasākumu izmantošanas nepieciešamība pedagoģiskajā procesā. Balstoties uz teorētiskās literatūras analīzi, promocijas darbā autore analizē dažādas pieejas sākumskolēnu lasītprasmes pilnveidei, specifisku lasīšanas traucējumu būtību, izstrādājot specifisku lasīšanas traucējumu simptomu novērtējuma kritērijus un rādītājus. Promocijas darbā sniegts integratīvās mācību metodikas pedagoģiski psiholoģiskais pamatojums un specifisku lasīšanas traucējumu diagnostiskā procesa apraksts. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi par integratīvās mācību metodikas efektivitāti specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā. Pētījuma bāzi veido 10 vispārizglītojošās skolas; pētījumā piedalījās 107 3.–4. klašu skolēni, 371 skolotāji un 285 vecāki. Promocijas darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā Fonda: mērķstipendijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktorantiem” projekta Nr. 2009/0146/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/008 atbalstu. Darba apjoms kopā ar izmantotās literatūras sarakstu ir 224 lpp., darbā ietverti 48 attēli, 19 tabulas, pievienoti 9 pielikumi. Atslēgvārdi: lasītprasme, specifiski lasīšanas traucējumi, integratīvā mācību metodika.en_US
dc.description.sponsorshipEiropas Sociālā Fonda projekts „Mērķstipendijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktorantiem” Nr. 2009/0146/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/008en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherRPIVAen_US
dc.relation2009/0146/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/008en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectSkolas pedagoģijaen_US
dc.subjectSchool Pedagogyen_US
dc.subjectlasītprasmeen_US
dc.subjectspecifiski lasīšanas traucējumien_US
dc.subjectintegratīvā mācību metodikaen_US
dc.titleIntegratīvā mācību metodika sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanaien_US
dc.title.alternativeIntegrative teaching methodology to decrease the prevalence of specific reading disorders in primary school pupilsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record