Now showing items 1-1 of 1

    • Mācīšanās lietpratībai 

      Oliņa, Zane; France, Ilze; Čakāne, Līga; Pestovs, Pāvels; Bērtule, Dace; Volkinšteine, Jeļena; Lāce, Gunta; Dudareva, Inese; Logins, Jāzeps; Butkēviča, Anete; Namsone, Dace (LU Akadēmiskais apgāds, 2018)
      Grāmatā atklāta kompetences jēdziena būtība, aplūkota mācīšanās iedziļinoties un mācīšanās paradigmas pakāpeniska maiņa skolu praksē. Atsegtas kompetences kā kompleksa snieguma vērtēšanas iespējas. ...