Show simple item record

dc.contributor.advisorMarnauza, Māra
dc.contributor.authorVītols, Edgars
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā
dc.date.accessioned2019-01-02T09:07:02Z
dc.date.available2019-01-02T09:07:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67163
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45958
dc.description.abstractTā kā saskaņā ar sabiedrības gaidām kompetenču pieeja izglītības sistēmā paredz aktivizēt sociālos un uzvedības komponentus – attieksmes, emocijas, vērtības un motivāciju, arī skolas kora darbībā pilnveidojama skolēnu emocionālā inteliģence (EI) un vērtību sistēma. Izstrādāts procesuālais modelis, kas paredz kustību un drāmas elementu sistēmisku iekļaušanu skolas kora darbībā kā integratīvu metodi skolēnu EI pilnveidei. Pētījumā izmantota Bar-On EI noteikšanas metode vienotībā ar pedagoģisko vērojumu. Veikts eksperimentālais longitudālais darbības pētījums, iesaistot kontrolgrupu. Konstatēts, ka starpdisciplinārā netiešas iedarbības integratīvā metode, kas paredz autentisko, sinhrono, skatuviski-telpisko kustību un drāmas elementu sistēmisku iekļaušanu regulārā skolas kora darbībā, sekmē skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidi. Atslēgvārdi: skolēnu emocionālā inteliģence, kustības kora darbībā, integratīvā metode korī.
dc.description.abstractAccording to the expectations of the society, the competence approach in the education system expects the activation of social and behavioral components – attitude, emotions, values and motivation. Therefore in the activity of the school choir the emotional intelligence of students (EI) and the value system must be developed. A procedural model has been developed that involves systematically incorporating elements of movement and drama into school choir activity as an integrative method for the development of students’ EI. The study uses the Bar-On method of EI identification in combination with pedagogical assessment. An experimental longitudinal study of action was conducted involving a control group. It was concluded, that an interdisciplinary integrative method of indirect action, which involves the systematic inclusion of authentic, synchronous, scene-spatial movement and drama elements in the regular activities of the school choir, promotes the development of students' emotional intelligence. Key words: school choir, emotional intelligence, integrative method
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectMūzikas pedagoģija
dc.subjectMusic Pedagogy
dc.titleVidusskolas kora darbība vienotībā ar kustībām un drāmas elementiem skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidei
dc.title.alternativePromocijas darbs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record