Show simple item record

dc.contributor.advisorBaltgalve, Agita
dc.contributor.authorSurvillo, Martins
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2019-02-03T02:01:56Z
dc.date.available2019-02-03T02:01:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other68307
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46102
dc.description.abstractMaģistra darbs „Opijs – Ķīnas impērijas un Ķīnas sabiedrības transformācijas cēlonis 18.-20.gs.” ir veltīts opija lietošanas problemātikai un tā ietekmei uz sabiedrību, kā arī valsts transformācijai opija dēļ. Konkrēti tiek pētīta opija ietekme uz sociālo dzīvi Ķīnā, kā arī tas, kā opijs ietekmēja uz Ķīnas attiecībām ar citām valstīm. Tēmas aktualitāte tiek balstīta uz to, ka opijs pilnībā pārveidoja Ķīnas sociālo dzīvi, un arī pārveidoja pašu valsti. Kaut gan opija problēma mūsdienu Ķīnā vairs nepastāv, tā tomēr ir neatņemama vēstures un līdz ar to arī valsts kultūras sastāvdaļa un ir atstājusi zināmas sekas arī uz moderno Ķīnas sabiedrību. Darba mērķis bija: izpētīt izmaiņas Ķīnas sabiedrībā, opija lietošanas piederumus, smēķēšanas ieradumus, Ķīnas transformāciju no izolētas, bet stipras valsts līdz „gandrīz” kolonijas statusam. Darbā ir izmantoti vairāku nozīmīgāko pētnieku darbi, kas sniedz plašu informāciju par vēsturi, sociālo dzīvi un diplomātiju 18.-20.gs. Darba garums ir 62 lpp. un tas ir sadalīts četrās daļās.
dc.description.abstractThe master’s thesis is titled „Opium – The Reason of Transformation of Chinese Empire and Chinese Society in 18.-20. centuries” and it is focuses on a deep analysis of opium use in China, opium influence on Chinese society and China’s transformation. The research focuses on the influence of opium in Chinese social life, and how opium influenced national relations with other countries. The importance of this topic lies with the fact that opium completely transformed Chinese society and China itself. Although there is no opium problem in China nowdays, it still remains an important part of Chinese history and cultural development and it has left an impact on modern China. The objective of this thesis was to show changes in Chinese society due to the opium use, opium smoing habits, as well as to show its role in China’s transformation from traditional to a modern country. As bases of this research the author used specialized resources about history, social life, conflicts and diplomacy in China during 18.-20. century. The total length of the thesis is 62 pages, and it countains four main chapters.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectValodniecība
dc.subjectMartins Survillo
dc.subjectOpijs
dc.subjectĶīnas impērija
dc.subjectĶīnas sabiedrība
dc.subject18.-20.gs.
dc.titleOpijs - Ķīnas impērijas un Ķīnas sabiedrības transformācijas cēlonis 18.-20.gs.
dc.title.alternativeOpium - The Reason of Transformation of Chinese Empire and Chinese Society in 18-20 Centuries
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record