Show simple item record

dc.contributor.advisorDamberga, Ilze
dc.contributor.authorKleinberga, Estere
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2019-02-09T02:02:39Z
dc.date.available2019-02-09T02:02:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other68616
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46315
dc.description.abstractBakalaura darba pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas saistības pastāv starp vecāku audzināšanas stiliem un somatizācijai raksturīgiem somatiskiem simptomiem, kā arī vai pastāv dzimumu atšķirības pusaudžu pašnovērtējumā par somatiskiem simptomiem. Pētījuma grupa sastāv no 92 respondentiem, 58 ir sievietes, 34 vīrieši. Grupas vidējais vecums ir 16 gadi (M = 16,33, SD = 0,83). Audzināšanas stilu novērtēšanai tika izmantota vecāku audzināšanas stilu aptauja (Parental Authority Questionnaire /PAQ; Buri, 1991). Somatizācijai raksturīgi somatiski simptomi tika mērīti ar Bērnu somatizācijas aptauju (Children’s Somatization Inventory, Child Report Form /Walker et.al., 1991). Pētījuma rezultāti parāda, ka pastāv statistiski nozīmīga saistība starp autoritāru vecāku audzināšanas stilu un somatizācijai raksturīgiem somatiskiem simptomiem. Statistiski nozīmīga, negatīva korelācija konstatēta starp autoritatīvu audzināšanas stilu un somatiskiem simptomiem. Dzimumu grupās konstatēta statistiski nozīmīga atšķirība pusaudžu pašnovērtējumā par somatiskiem simptomiem.
dc.description.abstractThe aim of present study was to determine the relation between parenting styles and somatic symptoms characterized by somatization as well as determine diferences between both gender somatic symptom reports. The study sample consists of 92 participants including 58 women and 34 men. The average age of the group is 16 years (M = 16,33, SD = 0,83). Parenting styles were considered acording to Parental Authority Questionnaire (Buri, J.R., 1991). Somatization symptoms were measured by using Children’s Somatization Inventory, Child Report Form (Walker et.al., 1991). The results has shown statistically significant relation between authoritarian parenting style and somatization symptoms. Statistically significant negative relation was considered between authoritative parenting style and somatization symptoms. Statistically significant difference was considered in both gender group somatic symptom reports.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectvecāku audzināšanas stili
dc.subjectsomatizācija
dc.subjectsomatiski simptomi
dc.subjectdzimumu atšķirības
dc.subjectsomatization
dc.titleVecāku audzināšanas stilu saistība ar somatizācijai raksturīgiem somatiskiem simptomiem 15-17 gadus veciem pusaudžiem
dc.title.alternativeConnection between Parenting Styles and Somatization Symptoms among Adolescents at the age of 15-17
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record