Show simple item record

dc.contributor.authorFernández González, Manuel Joaquín
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pedagoģijas zinātniskais institūts
dc.date.accessioned2019-03-29T16:15:42Z
dc.date.available2019-03-29T16:15:42Z
dc.date.issued2019-03
dc.identifier.citationFernández González, M. J. (2019). Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļi. Populārzinātniskais pētījuma ziņojums. Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūtsen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498
dc.descriptionZiņojums izstrādāts pēcdoktorantūras projekta “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)” ietvarosen_US
dc.description.abstract2018. gadā tika veikts ievērojams pētījums par skolēnu morālo ieradumu veidošanos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu (skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji un skolu vadītāji) no visiem Latvijas reģioniem. Respondenti aizpildīja starptautiski validētu anketu, kā arī dalījās ar savu viedokli par pētījuma jautājumiem brīvā formā. Viņu izteikumi satur vairāk nekā 13.000 vārdu (apmēram 45 lpp.). Respondentu iesaistīšanās kvalitāte šajā pētījumā norāda uz tā aktualitāti un nepieciešamību. Pētījums veikts Latvijas likumdošanā ietverto vadlīniju par tikumisko audzināšanu Latvijas skolās (15.07.2016. MK noteikumi Nr. 480) kontekstā, ņemot vērā arī aktuālā izglītības satura reformas projekta “Skola2030” pamatnostādnes. Pētījuma jautājumi, kas prezentēti šajā ziņojumā, ir šādi: “Vai skolēnu morālā audzināšana ir daļa no skolotāju lomas?”, “Vai var sekmēt skolēnu rakstura veidošanos mācību stundās?”, “Vai nepieciešams definēt attīstāmās rakstura īpašības skolas dokumentos?”, “Vai skolām jāsekmē skolēnu morālo ieradumu veidošanās, vai tām jāfokusējas uz akadēmiskajiem sasniegumiem?”, “Vai jaunie skolotāji tiek pienācīgi sagatavoti šim audzināšanas darbam?”. Atvērtajos jautājumos respondenti atbildēja arī uz šādiem jautājumiem: “Kā veicināt skolēnu tikumiskā rakstura veidošanos?”, “Kā sagatavot un atbalstīt skolotājus šim darbam?”, “Kā sekmēt ģimenes – skolas sadarbību šajā jomā?” Pētījuma zinātniskā kvalitāte ir augsta - to veica Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks un bijušais direktors, Pedagoģijas zinātņu doktors Manuels Fernandezs sava pēcdoktorantūras projekta ietvaros. Pētījumā izmantota Demos pētījumu aģentūras (UK) izstrādātā un starptautiski validētā anketa, iegūta datu augsta ticamība, kas tika pārbaudīta, izmantojot zinātnisko metodi – Kronbaha alfa testu (α=,827). Pētījums ir reprezentatīvs Latvijas un katra reģiona mērogā, kā arī katrā no iepriekšminētajām respondentu grupām. Datu analīzē tika izmantota mūsdienīga programmatūra: “SPSS 22” kvantitatīvo datu analīzei, bet “NVivo 11 Plus” – respondentu izteikumu analīzei. Ziņojums strukturēts piecās daļās: respondentu viedokļu kopsavilkums (1/5) un vecāku (2/5), skolotāju (3/5), topošo skolotāju (4/5) un skolu un izglītības pārvalžu vadītāju (5/5) viedokļi. Ziņojumā akcentētas kopējās tendences un statistiski nozīmīgās atšķirības starp reģioniem un sektoriem, bet rezultāti tiek prezentēti lakoniski – bez interpretācijas. Tomēr pie rezultātiem minēti daži respondentu izteikumi, kas bagātīgi ilustrē galvenās tendences respondentu atbildēs. Šis materiāls ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas izglītības sistēmā esošo viedokļu un vajadzību izpratnei skolēnu morālo ieradumu veidošanās jomā. Ziņojumā tiek piedāvāta vērtīga tēma personīgajām pārdomām un iespējas tās aktualizēšanai ģimenē, skolotāju sanāksmēs, skolu vadītāju semināros un izglītības politikas veidotāju diskusijās, kā arī akadēmiskajiem mācībspēkiem, kuri nodarbojas ar skolotāju tālākizglītību un topošo skolotāju sagatavošanu.en_US
dc.description.sponsorshipPēcdoktorantūras projekts“Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)”projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūtsen_US
dc.relationeu-repo/grantAgreement/ERDF/VIAA/1.1.1.2/VIAA/1/16/071/Modernization of school education in Latvia through an innovative research-based program on 21st century competences and virtue ethics development supported by a virtual campus (ARETE-school)//en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectmorālie ieradumien_US
dc.subjectLatvijas skolasen_US
dc.subjecttikumiskā audzināšanaen_US
dc.titleSkolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļien_US
dc.title.alternativePopulārzinātniskais pētījuma ziņojumsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reporten_US
dc.identifier.doi10.22364/smals


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record