Show simple item record

dc.contributor.advisorVīksna, Arturs
dc.contributor.authorGodiņa, Daniela
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-08T01:02:28Z
dc.date.available2019-06-08T01:02:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other70571
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46729
dc.description.abstractLiteratūras apskatā apkopota informācija par levoglikozenona potenciālajām izmantošanas iespējām, tā izdalīšanas un noteikšanas metodēm, kā arī tā stabilitāti un iespējamajiem degradācijas produktiem. Apkopota informācija par savienojumu stabilitātes noteikšanas metodiku. Izmantojot UHPLC-UV sistēmu, izstrādāta metode levoglikozenona un tā degradācijas produktu identifikācijai, kā arī veikta metodes analītisko parametru noteikšana. Pēc izstrādātās UHPLC-UV metodes veikti levoglikozenona standartvielas un ātrās pirolīzes produktu – kondensātu un to ekstrakcijas frakciju – stabilitātes pētījumi dažādās šķīdinātāju sistēmās, divās temperatūrās un mainot šķīduma vides pH. Izmantojot UHPLC-MS sistēmu un veicot derivatizāciju ar 2,4-dinitrofenilhidrazīnu, izstrādāta metode levoglikozenona noteikšanai, kā arī veikta metodes analītisko parametru noteikšana.
dc.description.abstractLiterature review summarizes information on potential uses of levoglucosenone, methods for its isolation and detection, as well as its stability and possible degradation products. Information on the methodology for determining the stability of compounds is also summarized. Using a UHPLC-UV system a method for the identification of levoglucosenone was developed as well as determination of method analytical parameters. According to the developed UHPLC-UV method, studies of the levoglucosenone stability in standard solution and in fast pyrolysis products – condensates and their extraction fractions were carried out in various solvent systems at two temperatures and different pH levels. Using a UHPLC-MS system and derivatization with 2,4-dinitrophenylhydrazine, a method for the determination of levoglucosenone was developed, as well as method analytical parameters were tested.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĶīmija
dc.subjectLEVOGLIKOZENONS
dc.subjectSTABILITĀTE
dc.subjectULTRA AUGSTAS EFEKTIVITĀTES ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJA
dc.subjectDEGRADĀCIJAS KINĒTIKA
dc.subjectDERIVATIZĀCIJA
dc.titleNo biomasas iegūta levoglikozenona un tā degradācijas produktu noteikšana ātrās pirolīzes produktos, izmantojot UHPLC-UV-QDa sistēmu
dc.title.alternativeDetermination of biomass based levoglucosenone and its degradation compounds in fast pyrolysis products by UHPLC-UV-QDa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record