Show simple item record

dc.contributor.advisorBērziņš, Agris
dc.contributor.authorIļjina, Nadežda
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-08T01:02:39Z
dc.date.available2019-06-08T01:02:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other71138
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46751
dc.description.abstractMetilgrupu ietekme hifenadīna un sehifenadīna veidotajās sistēmās. Iļjina N., darba vadītājs Dr. chem. Bērziņš, A., konsultans Mg. chem. Kons A. Maģistra darbs, 43 lappuses, 23 attēli, 8 tabulas, 42 literatūras avoti, 6 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā apkopota informācija par cietvielu veidotajām formām, to pētīšanas un raksturošanas metodēm - pulvera rentgendifraktometriju, diferenciāli skenējošo kalorimetriju un termogravimetriju, kā arī aprakstītas darba izstrādei izmantotās vielas – hifenadīns un sehifenadīns. Eksperimentālajā daļā veikts cietvielu skrīnings pielietojot metodi, kas paredz paraugu amorfizēšanu, to suspendēšanu no dažādiem organiskajiem šķīdinātājiem un iegūto nogulšņu, kā arī atdzesētajos šķīdumos izveidoto nogulšņu un ietvaicēto paraugu veidoto fāžu identifikāciju ar pulvera rentgendifrakcijas metodi. Tāpat tiek pagatavoti abu vielu benzoskābes sāļi un veikts šo sāļu veidoto cietvielu skrīnings, izmantojot kristalizēšanu no dažādiem organiskajiem šķīdinātājiem. Jauniegūtajiem solvātiem tika noteikta stehiometrija un desolvatācijas produkti, iegūtos pulvera rentgendifraktometrijas datus papildinot ar diferenciāli skenējošajā kalorimetrijā un termogravimetrijā iegūtajiem rezultātiem.
dc.description.abstractEffects of methyl groups on quifenadine and sequifenadine based systems. Iļjina N., supervisor Dr. chem. Bērziņš, A., consultant Mg. chem. Kons A. Master Thesis, 43 pages, 23 figures, 8 tables, 42 literature sources, 6 attachment. In Latvian. The thesis summarizes information on solid-state forms, their obtaining and characterization methods - powder X-ray diffractometry, differential scanning calorimetry and thermogravimetry, as well as the substances used for the development of the work - quifenadine and sequifenadine. In the experimental part, the solid form screening was performed using a method of amorphization the samples, suspending them in various organic solvents, and identifying the precipitates obtained by cooling and evaporation of solutions with powder X-ray diffraction and thermal analysis. Additionally, benzoic acid salts of both substances were obtained, the solid form screening was performed by recrystallization and obtained precipitates were characterized by powder X-ray diffractometry and thermal analysis.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĶīmija
dc.subjectHIFENADĪNS
dc.subjectSEHIFENADĪNS
dc.subjectFARMACEITISKI AKTĪVO VIELU SĀLS
dc.subjectPULVERA RENTGENDIFRAKTOMETRIJA
dc.subjectDIFERENCIĀLĀ SKENĒJOŠĀ KALORIMETRIJA
dc.titleMetilgrupu ietekme hifenadīna un sehifenadīna veidotajās sistēmās
dc.title.alternativeEffects of methyl groups on quifenadine and sequifenadine based systems
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record