Show simple item record

dc.contributor.advisorStikute, Elita
dc.contributor.authorZastavņecka, Ina
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-30T01:06:03Z
dc.date.available2019-06-30T01:06:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other71665
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/47177
dc.description.abstractDiplomdarba “Rūdolfa Blaumaņa personības un lugas “Indrāni” apguve 11. klasē” mērķis ir izstrādāt metodiskās sistēmas variantu, kas veicinātu Rūdolfa Blaumaņa personības un lugas “Indrāni” apguvi 11. klasē. Diplomdarbā ir ievads, četras nodaļas ar apakšnodaļām, secinājumi un pielikumi. Pirmā nodaļa veltīta Rūdolfa Blaumaņa personības un daiļrades izpētei. Otrajā nodaļā aprakstīta skolotāja gatavošanās darbam klasē. Tajā iekļauta jauniešu vecumposma īpatnību un izmēģinājumā iesaistīto skolēnu izpēte, kā arī ir ietverts mācību tematiskais plāns Rūdolfa Blaumaņa personības, daiļrades un lugas “Indrāni” apguvei. Trešajā nodaļā ir aprakstīta skolotāja un skolēnu sadarbība literatūras stundās, bet ceturtā nodaļa ir veltīta skolēnu un skolotāja sadarbības analīzei un izvērtējumam. Pielikumā pievienoti autores izstrādāti mācību materiāli un skolēnu darbu paraugi. Izstrādātais metodiskās sistēmas variants palīdz skolēniem iepazīt rakstnieka personību un lugu “Indrāni”, palīdz saskatīt rakstnieka paustās vērtības daiļdarbā, kā arī gūt sev vērtīgas atziņas. Izstrādātās metodiskās sistēmas efektivitāte pārbaudīta pedagoģiskā izmēģinājuma laikā. Diplomdarbs iesakāms vidusskolas literatūras skolotājiem, studentiem, kā arī citiem interesentiem. Atslēgas vārdi: vidusskola, jauniešu vecumposms, literatūra, luga
dc.description.abstractThe purpose of diploma paper “Personality of Rudolfs Blaumanis and learning about his play “Indrani” on the 11th grade” is to elaborate a version of a methodical system that would promote learning about personality of Rudolfs Blaumanis and his play “Indrani”. The diploma paper consists of an introduction, four chapters with sub-chapters, conclusions and annexes. The first chapter is devoted to a research of personality and creative works of Rudolfs Blaumanis. The second chapter describes a preparatory work of the teacher for class work. It includes research of specific characteristics of age group of the pupils and features of these pupils involved in the experiment, as well as includes thematic plan for learning about personality, creative works of Rudolfs Blaumanis and play “Indrani”. The third chapter describes a cooperation between the teacher and pupils in the literature classes, but the fourth chapter analyses and evaluates the cooperation between the pupils and teacher. Study materials and pupil work templates elaborated by the author are enclosed in the annex. The elaborated version of the methodical system helps pupils to get acquainted with the writer's personality and play “Indrani”, helps to see the values expressed by the writer in his work, and to draw valuable conclusions. Efficiency of the elaborated methodical system has been verified during the pedagogical trial. The diploma paper is recommended for secondary school literature teachers, students as well as other interested parties. Keywords: secondary school, youth age group, literature, play
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectvidusskola
dc.subjectjauniešu vecumposms
dc.subjectliteratūra
dc.subjectluga
dc.titleRūdolfa Blaumaņa personības un lugas “Indrāni” apguve 11. klasē
dc.title.alternativePersonality of Rūdolfs Blaumanis and learning about his play “Indrāni” on the grade 11nd Grade
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record