Show simple item record

dc.contributor.advisorVaivars, Guntars
dc.contributor.authorGurčinska, Anastasija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-30T01:06:36Z
dc.date.available2019-06-30T01:06:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other71529
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/47230
dc.description.abstractPrognozēšanas modeļu pielietošana Kluyveromyces marxianus fermentācijas procesam. Gurčinska A., zinātniskie vadītāji: Mg.sc.ing. Dubencovs. K., Asoc. prof., Dr. chem. Vaivars G., bakalaura darbs, 47 lappuses, 25 attēli, 9 tabulas, 42 literatūras avoti. Latviešu valodā. Bakalaura darbā tika apkopota informācija no zinātniskām publikācijām par biotehnoloģijas procesu galvenajiem principiem un to pielietošanu produktu ieguvē. Minēta informācija tika apstrādātā un svarīgākie aspekti tika ņemti vērā, noteicot optimālos fermentācijas procesa nosacījumus un pielāgojot mikroorganismu augšanas prognozēšanas modeli (modeļa koeficientus). Eksperimentālajā daļā, tika apkopoti rezultāti no vairākiem Kluyveromyces marxianus kultivācijas eksperimentiem, kuros tika analizēts: (1) fermentācijas vides un piebarošanas šķīduma sastāvs un (2) izveidota prognozēšanas modeļa pielietojums kultivācijas procesa ar piebarošanu kontrolē un optimizācijā. Pēc eksperimentu rezultātiem, tika noteikts kā iepriekš izstrādātais prognozēšanas modelis var tikt pielietots Kluyveromyces marxianus kultivācijas kontrolei un optimizācijai. FERMENTĀCIJA, PIEBAROŠANA, KLUYVEROMYCES MARXIANUS, BIOREAKTORS, KONTROLE AR PROGNOZĒŠANAS MODEĻIEM
dc.description.abstractUse of forecasting models for the fermentation process of Kluyveromyces marxianus. Gurčinska A., Head of Science: Mg.sc.ing. Dubencovs.K., Asoc. prof., Dr. chem. Vaivars G..achelor’s thesis, 47 pages, 25 figures, 9 tables, 42 literature sources. In Latvian. In the bachelor's thesis, information from scientific publications regarding the main principles of biotechnology and its application in the production of chemicals was gathered. The mentioned information was processed and the most important aspects were taken into account while determining the optimal fermentation conditions and estimating the predictive model coefficients. In the experimental part, the results of several Kluyveromyces marxianus cultivation experiments were analysed, in particular: (1) the composition of the fermentation medium and feeding solution and (2) the use of the developed prediction model for the control and optimization of the fed-batch cultivation process. It was determined that the prediction model can be used to control and optimize the cultivation processes of Kluyveromyces marxianus. FERMENTATION, FED-BATCH KLUYVEROMYCES MARXIANUS, BIOREACTORS, MODEL PREDICTIVE CONTROL
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĶīmija
dc.subjectFERMENTĀCIJA
dc.subjectPIEBAROŠANA
dc.subjectKLUYVEROMYCES MARXIANUS
dc.subjectBIOREAKTORS
dc.subjectKONTROLE AR PROGNOZĒŠANAS MODEĻIEM
dc.titlePrognozēšanas modeļu pielietošana Kluyveromyces marxianus fermentācijas procesam
dc.title.alternativeUse of forecasting models for the fermentation process of Kluyveromyces marxianus
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record