Show simple item record

dc.contributor.advisorVilks, Kristaps
dc.contributor.authorLabecka, Linda
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-30T01:06:57Z
dc.date.available2019-06-30T01:06:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other69971
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/47260
dc.description.abstractŠajā darbā, “Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija biotopu direktīvā iekļauto sugu un Biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā” projekta ietvaros, atsevišķi tuvāk tika pētīti vecos un dabiskos boreālos mežos mītoši saproksilie plēvspārņi un to daudzveidību ietekmējošie faktori. Plēvspārņi ar logu lamatu metodi tika ievākti 5 Latvijas ainavzemēs. Kopumā ievākti 1391 kukaiņi no 14 plēvspārņu kārtas dzimtām un izvērtējot morfoloģiskās atšķirības (izņemot jātnieciņu dzimtas kukaiņus), atšķirtas 88 morfosugas. Izvērtējot mainīgos faktorus un kukaiņu dauzdveidību secināts, ka degumos plēvspārņu ir būtiski vairāk kā nedegušos mežos. Lielāka deguma platība, deguma vecums un mežaudzes vecums būtiski neietekmē plēvspārņu skaitu. Arī koka mizas biezums neietekmē skaitu. Koka diametrs pozitīvi ietekmē plēvspārņu skaitu. Uz vairāk apdegušiem kokiem novērotas vairāk morfosugas, tomēr kopējam plēvspārņu skaitam un dzimtu skaitam korelācija ar apdegumu nepastāv. Skaits nemainās līdz ar koka sadalīšanās pakāpi, bet, iespējams, pastāv tendence, ka uz atmirušiem un kalstošiem kokiem ir nedaudz lielāks plēvspārņu skaits un daudzveidība.
dc.description.abstractThis work was made within the project of “Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija biotopu direktīvā iekļauto sugu un Biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā”, with a closer examination of saproxylic Hymenoptera in old and natural boreal forests and factors affecting their diversity. Insects were collected with the window trap method in 5 different landscapes. A total of 1391 specimen were collected consisting of 14 different families in the order Hymenoptera, and after evaluating morphological differences (except for the family Ichneumonidae), 88 morphospecies were distinguished. After evaluating different variable factors and insect diversity, it was concluded that the number of Hymenoptera in burnt forests was significantly higher than in non-burnt forests. Higher burn area, age of burns, forest age and thickness of tree bark did not have a significant impact on the number of Hymenoptera. The diameter of the tree affected numbers of Hymenoptera positively. Trees damaged more by burns had more morphospecies, but it had no correlation with the total number of Hymenoptera and Hymenoptera families. The number of Hymenoptera doesn’t change with the decay rate of the tree, but there is a visible tendency for dead and dry woods to have a slightly higher amount and diversity of Hymenoptera.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBioloģija
dc.subjectSaproksilie plēvspārņi
dc.subjectDaudzveidība
dc.subjectDabiski boreāli meži
dc.subjectDegumi
dc.subjectLoga lamatas
dc.titleSaproksilo plēvspārņu daudzveidību ietekmējošie faktori mežu degumos Latvijā
dc.title.alternativeThe contributing factors of saproxylic Hymenoptera diversity in Latvian burnt forests
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record