Show simple item record

dc.contributor.advisorKalnača, Andra
dc.contributor.authorRudze, Annija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2019-07-04T01:08:15Z
dc.date.available2019-07-04T01:08:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other72083
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48530
dc.description.abstractDarba mērķis ir izpētīt un noskaidrot, kā latviešu valodā tiek veidots un lietots divdabis ar piedēkli -oš-. Ja sākotnēji šis divdabis ir veidots galvenokārt no nepārejošiem verbiem, tad mūsdienu latviešu valodā sastopams liels skaits divdabju, kas veidoti no pārejošiem verbiem. Bakalaura darba uzdevumi ir:1) iepazīties ar teorētisko literatūru saistībā ar aplūkojamo tematu; 2) dažādos preses izdevumos un “Līdzsvarotajā latviešu valodas korpusā” atrast tagadnes darāmās kārtas divdabju piemērus;3) analizēt divdabju ar piedēkli -oš- semantiku un lietojumu teikumā. Bakalaura darbā ir ievads, trīs nodaļas: divdabis ar piedēkli -oš- latviešu valodā – veidošana un semantika; divdabis ar piedēkli -oš- un darbības vārda pārejamība; divdabja ar piedēkli -oš- sintaktiskās funkcijas. Darbu noslēdz secinājumi un izmantotās literatūras un avotu saraksts.
dc.description.abstractThe aim of the work “Semantics and usage of participle is -oš-” is to explore and find out how in Latvian participle with sufix -oš- is created and used. At first, this participle was made primarily of non-permanent verbs, then now the modern Latvian language there are many participles which are made of transient verbs. The tasks of the bachelor thesis are: 1) to get acquainted with the theoretical literature related to the topic; 2) to find examples of decinable participle ending in -ošs in various press releases and “Balanced Latvian Corpus”; analyze participle with suffix -oš- semantics and applications in sentence. The Bachelor's thesis has an introduction, three chapters: participle with suffix -oš- in Latvian - creation and semantics; participle with suffix -oš- and transience of the verb; syntax functions of participle with suffix -oš-. The thesis is rounded out by conclusions and a list of literature and sources used.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFiloloģija
dc.subjectLokāmais divdabis ar piedēkli -oš-
dc.subjectDarbības vārda pārejamība
dc.subjectSintakse
dc.subjectSintaktiskais lietojums
dc.titleDivdabja ar piedēkli -oš- semantika un lietojums
dc.title.alternativeSemantics and usage of participle is –oš-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record