Show simple item record

dc.contributor.advisorKalnača, Andra
dc.contributor.authorKokoreviča, Megija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2019-07-04T01:08:16Z
dc.date.available2019-07-04T01:08:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other72124
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48534
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir „Lietvārda dzimtes svārstības mūsdienu latviešu valodā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt teorētisko literatūru par dzimtes kategoriju un analizēt amatu un profesiju nosaukumus, nedzīvu priekšmetu nosaukumus, kā arī citus lietvārdus, kuriem mūsdienu latviešu valodā novērojamas dzimtes svārstības. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā „Lietvārda dzimtes kategorijas raksturojums” ir apkopota teorētiskā literatūra par lietvārda dzimtes kategoriju, dzimtes saistību ar vārda bioloģisko dzimumu, kā arī dzimšu svārstībām. Otrajā nodaļā „Lietvārda dzimte amata, profesijas un citos nosaukumos” aprakstītas svārstības oficiālā saziņā profesiju, amata nosaukumos, kā arī dažādu agrāk neitrālu, taču mūsdienās stilistiski ekspresīvu vārdu formu lietojums sarunvalodā. Trešajā nodaļā „Nedzīvi priekšmeti un dzimtes lietojuma svārstības” analizēts dzimšu lietojums vārdos, kuri nosauc nedzīvus priekšmetus – vielas, ķermeņa daļas, kā arī augus. Darba noslēgumā apkopoti secinājumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts. Atslēgvārdi: dzimtes kategorija, sieviešu dzimte, vīriešu dzimte, dzīvums, gramatiska transpozīcija.
dc.description.abstractThe theme of bachelor’s thesis is „Ambiguity of noun gender in Modern Latvian”. The aim of this work is to explore theoretical literature on the category of gender and to analyze names of professions and trades, inanimate things as well as other nouns that are experiencing ambiguity of noun gender in Modern Latvian. The bachelor's thesis is made of three chapters. In the first chapter „Characterization of the gender category” is summarized the theoretical literature on the category of the noun gender, gender relation to the biological sex, as well as the ambiguity of noun genders. In the second chapter „Gender in names of professions and trades” are described ambiguity of professions and trades in official communication and the use of various forms of previously neutral, but today stylistically expressive words. In the third chapter „Inanimate things and ambiguity of noun gender” is analyzed use of gender in nouns that name inanimate things – substances, body parts and plants. The bachelor’s thesis concludes with conclusions and list of literature and sources used in work. Keywords: gender of noun, female gender, male gender, animate, grammatical transposition.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFiloloģija
dc.subjectdzimtes kategorija
dc.subjectsieviešu dzimte
dc.subjectvīriešu dzimte
dc.subjectdzīvums
dc.subjectgramatiska transpozīcija
dc.titleLietvārda dzimtes svārstības mūsdienu latviešu valodā
dc.title.alternativeAmbiguity of noun gender in modern Latvian
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record