Show simple item record

dc.contributor.advisorOrn, Jussi
dc.contributor.authorKožuhovska, Ruta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2019-07-04T01:08:18Z
dc.date.available2019-07-04T01:08:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other72191
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48539
dc.description.abstractBakalaura darba “Somu valodas verba “laskea” polisēmijas skaidrojums kognitīvajā lingvistikā” mērķis ir noskaidrot “laskea” verba nozīmju semantiskās attiecības saskaņā ar kognitīvo lingvistiku. Darba pirmajā daļā ir apkopota teorētiskā literatūra par polisēmiju kognitīvajā skatījumā. Teorētiskajā daļā sniegts vispārīgs ieskats par kategorizāciju, prototipu pieeju un polisēmiju kognitīvajā semantikā. Ir apskatīts polisēmijas un homonīmijas nošķiršanas jautājums, polisēmijas atspoguļošanas iespējas, kā arī jaunu vārda nozīmju rašanās iespējas ar metaforu un metonīmijas palīdzību. Darba praktiskajā daļā ir apskatīta “laskea” verba etimoloģija, ir analizētas “laskea” verba dažādās vārdnīcās sniegtās nozīmes un semantiskās attiecības starp tām, kā arī, izmantojot dažus piemērus, uzzīmēts vārda nozīmju tīkls. Darba rezultātā noskaidrojās, ka “laskea” verba nozīmes ir savā starpā saistītas, dažas nozīmes ir vairāk saistītas, citas – mazāk, un jaunas nozīmes rodas, izmantojot metaforas un metonīmiju.
dc.description.abstractThe aim of the Bachelor thesis called “Description of the Finnish language verb “laskea” in cognitive linguistics” is to ascertain the semantic relations of the verb “laskea” meaning according to cognitive linguistics. Theoretical literature about polysemy in cognitive perspective is compiled in the first part of the thesis. The theoretical part provides a general insight about categorization, prototype approach and polysemy in cognitive linguistics. The matter of polysemy and homonymy separation, the variations of the portrayal of polysemy, as well as the opportunity to create new meaning of the word with the help of metaphors and metonymy are also examined in this part. In the practical part of the thesis the etymology of verb “laskea” is studied, the different meanings of the verb “laskea” that the dictionary provides and the semantic relations between them are analyzed; in addition, the web of the meanings of the word is drawn with the help of different examples. In conclusion, it is revealed that the meanings of the verb “laskea” are interrelated; some meanings are more related, some – less, and new meanings are coined using metaphors and metonymy.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectValodniecība
dc.subjectkognitīvā lingvistika
dc.subjectpolisēmija
dc.subjectprototipu teorija
dc.subjectverbs “laskea”
dc.subjectmetafora
dc.titleSomu valodas verba “laskea” polisēmijas skaidrojums kognitīvajā lingvistikā
dc.title.alternativeDescription of the Finnish Verb “laskea” in Cognitive linguistics
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record