Show simple item record

dc.contributor.advisorBalode, Dace
dc.contributor.authorGaļperns, Aleksejs
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāte
dc.date.accessioned2019-07-04T01:10:47Z
dc.date.available2019-07-04T01:10:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other70181
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48827
dc.description.abstractŠī darba nosaukums ir “Vēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs.”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gadsimtā. Tajā tiek izvirzīta tēze, ka par teoloģisko priekšnoteikumu eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gadsimtā kalpo dihotomijas svētais-dēmoniskais attīstība, kas sadalīja pasauli un skāra katru cilvēku. Darbā galvenokārt tiek izmantota vēsturiski kritiskā metode. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā demonoloģija un eksorcisms tiek aplūkoti no mūsdienu reliģijas pētnieku viedokļa, kā arī tiek veikta vārda eksorkizo (eksorcisms) un tā pielietojuma Jaunajā derībā semantiskā analīze. Otrajā daļā tiek analizēti teoloģiskie priekšstati par dēmoniem un eksorcismu zoroastrismā, grieķu-romiešu kultūrā un jūdaismā, tie tiek salīdzināti ar demonoloģiju un eksorcismu, kādi tie atklājas kristiešu literatūrā. Trešajā daļā no vēsturiskā un teoloģiskā viedokļa tiek analizēts eksorcisms kā daļa no kristību rituāla III gadsimtā un izdarīti secinājumi par tā rašanās priekšnoteikumiem. Tiek izdarīts secinājums, ka par teoloģisko priekšnoteikumu tam, ka kristību rituālā III gadsimtā tika iekļauts eksorcisms, ir pasauli sadalošās dihotomijas svētais-dēmoniskais pastāvēšana.
dc.description.abstractThe title of this paper is "The historical and theological prerequisites for the appearance of exorcism in the ritual of baptism in the 3rd century Church ". In this work the attention is devoted to the inclusion of exorcism in the ritual of baptism in the 3rd century Church. The thesis of this paper is that the prerequisite of the appearance of exorcism in the ritual of baptism in the 3rd century Church is the development of the dichotomy between sacred and demonic that divides the world and affects each person. The historical critical method is taken as the basis. The paper consists of three main parts. The first part explores demonology and exorcism as viewed in the modern religious studies, includes the semantic analysis of the word eksorkizo (exorcism) as well as its usage in the New Testament, examines the views on exorcism in the 3rd century Church. The second part explores the theological views on demons and exorcism in zoroastrianism, Greek-Roman culture and in Judaism, which are further compared to demonology and exorcism in Christian literature. The third part analyses exorcism from the historical and theological point of view as a part of the baptism ritual in the 3rd century Church and the prerequisite of its appearance is discovered. The conclusion of this paper is that the prerequisite for the appearance of exorcism in the ritual of baptism in the 3rd century Church is the development of the world dividing dichotomy between the sacred and the demonic.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTeoloģija un reliģiju zinātne
dc.subjecteksorcisms
dc.subjectdēmons
dc.subjectkristību rituāls Baznīcā III gadsimtā
dc.subjectzoroastrisms
dc.subjectgrieķu-romiešu kultūra
dc.titleVēsturiskais un teoloģiskais fons eksorcisma iekļaušanai kristību rituālā Baznīcā III gs.
dc.title.alternativeThe historical and theological prerequisites of exorcism in the ritual of baptism in the 3rd century Church
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record