Show simple item record

dc.contributor.advisorPlotniece, Aivaen_US
dc.contributor.advisorCēbers, Andrejsen_US
dc.contributor.authorPetričenko, Oksanaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:50:13Z
dc.date.available2015-01-12T06:50:13Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other40302en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4919
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractDotajā promocijas darbā ir pētīti optimālie nosacījumi magnētisku liposomu iegūšanai, izmantojot jaunu lipīdveida savienojumu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu 1,1 [3,5-di9dodeciloksikarbonil)-4-fenil-1,4-dihidropiridīn-2,6-diil[dimetilēn-bispiridīnija dibromīdu (KP-11). Tika veiktas ferošķidrumu sintēzes. Iegūtie ferošķidrumi tika tālāk izmantoti nanodaļiņu funkcionalizācijai ar dažādu molmasu dekstrāniem, kā arī magnetoliposomu iegūšanai. Mīkstu meteriālu objekti tika pētīti ar optiskās mikroskopijas, transmisijas elektronmikroskopijas un dinamiskās gaismas izkliedes metodēm. Sintežetie magnētiskie nanomateriāli ļāva novērot un aprakstīt virkni jaunu fizikālu parādību - noteikt magnetoliposomu membrānu, kas veidota no 1,4-DHP atvasinājuma KP-11, mehāniskās īpašības, raksturot magnētiskās mikrokonvekcijas parādību un noteikt to rakstutojošus lielumus, kvantitatīvi aprakstīt lādētu nanodaļiņu termoforēzi.en_US
dc.description.abstractThe research described in the thesis deals with studying of optimal conditions for the production of magnetoliposomes using new lipid-type 1,4-dihydropyridine derivative 1,1’- [3,5-di(dodecyloxycarbonyl)-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-2,6-diyl]dimethylene-bispyridinium dibromide (KP-11). Synthesis of ferrofluids has been performed. The produced ferrofluids have been used for nanoparticles’ functionalization with different molecular weights dextrans and also for magnetic liposomes’ preparation. The prepared soft material objects were studied by optical microscopy, transmission electron microscopy and dynamic light scattering technique. The synthesized magnetic nanomaterials made it possible to observe and describe a number of new physical phenomena: to determine mechanical properties of the membrane formed by the 1,4-DHP derivative KP-11, to describe magnetic microconvection phenomena and determine their characteristic parameters, to describe quantitatively the thermodiffusion (thermophoresis) motion of electrically charged nanoparticles.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĶīmijaen_US
dc.subjectmagnētiskais šķidrums
dc.subjectdzelzs oksīda nanodaļiņas
dc.subjectkatjonais 1,4-dihidropiridīna atvasinājums
dc.subjectmagnētiskas liposomas
dc.subjectmembrānas elastība
dc.subjectmikrokonvekcija
dc.subjectChemistry
dc.subjectmagnetic fluid
dc.subjectmaghemite and magnetite nanoparticles
dc.subjectcationic 1,4-dihydropiridine derivative
dc.subjectmagnetic liposomes
dc.subjectelasticity of membrane
dc.subjectmicroconvection
dc.titleFeromagnētiskas nanodaļiņas un to pielietojums mīkstu materiālu (dihidropiridīna tipa lipīdu organiski savienojumi, polimēri) funkcionalizācijaien_US
dc.title.alternativeFerromagnetic nanoparticles and their application for the functionalization of the soft matter (organic compounds like dihydropyridine-type lipids, polymers)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record