Recent Submissions

 • Studentu karcera laika kapsulas 

  Molls, Kaspars Markus (LU Muzejs, 2023-01-03)
  Raksts veltīts unikālam atklājumam Latvijas Universitātes vēsturiskajā Studentu karcerī, kas glabājies kopš 19./20. gs. mijas. Tiek analizētas 3 papirosu paciņas un 1 sērkociņu kastīte no Krievijas impērijas laika, ...
 • Helēnas Ledus - Starcas herbāriji 

  Jamonte, Daiga (2022-11-08)
  Raksts par Helēnas Ledus-Starcas (1915 – 2005) herbārijiem Herbarium Latvicum (RIG II), kas glabājas Latvjas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās.
 • Helēnas Ledus dzimtenes mīlestība 

  Jamonte, Daiga (2022-10-28)
  Raksts par latviešu botāniķes Helēnas Ledus-Starcas (1915 – 2005) dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību.
 • Par Latvijas Universitātes tapšanu 1919. gada septembra preses publikācijās 

  Podbrezskis, Leons (LU Muzejs, 2022-12-30)
  Raksta autors ir LU Juridiskās fakultātes Bakalaura studiju programmas 1. kursa students un LU Fonda stipendiāts, kura interesēs ir vēstures pētniecība un sabiedriskā darbība patriotisma ietvaros. Autors veicis pētījumu ...
 • Pēteris Čevers – no LU studenta līdz nacionālajam partizānam 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-12-19)
  Raksts sagatavots kā papildinājums profesionālā latviešu virsnieka Pētera Čevera biogrāfijai. Līdz šim mazpētīta bijusi P. Čevera iesaite akadēmiskajā dzīvē - studijas Latvijas Universitātē un iesaiste latviešu studentu ...
 • Simeizas teleskopa montāžas gaita Friča Blumbaha fotogrāfijās 

  Vilks, Ilgonis (Latvijas Universitātes Muzejs, 2022-12-08)
  Latvijas Universitātes Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas krājumā atrodas latviešu astronoma un metrologa Friča Blumbaha (1864 – 1949) 23 uzņemtās fotoplates un 3 papīra fotogrāfijas, kas atspoguļo viņa ...
 • Latvijas Tautas frontes piemiņas plāksne 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2020-11-15)
  Raksts izveidots, balstoties uz 2020. gada novembra mēneša priekšmetu. Mēneša priekšmets ir izvēlēts, aktualizējot 1991. gada Barikāžu 30 gadskārtu, skatoties LU vēstures kontekstā. Tiek analizēta un vērtēta LU loma LTF ...
 • Rīgas Politehnikuma studentu disciplinēšanas regula 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-11-09)
  Raksts ir tapis Studentu karcera ilgtermiņa pētnieciskā darba ietvaros, kur par pētāmo objektu izvēlēts Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta Studentu disciplinēšanas regulu. Tiek analizēti regulas panti Studentu ...
 • Mārtiņa Lapiņa fotografētais Aleksandra Zāmeļa portrets 

  Jamonte, Daiga (2022-08-01)
  Godinot latviešu botāniķi un ģenētiķi Aleksandru Zāmeli 125 gadu jubilejā par mēneša priekšmetu Latvijas Universitātes Muzejs ir izvēlējies A. Zāmeļa portretu, ko fotografējis viens no 20. gadsimta pirmās puses izcilākajiem ...
 • Moricsalas vēsturiskā izkārtne 

  Jamonte, Daiga (2022-06-06)
  Atzīmējot Moricsalas dabas rezervāta dibināšanas 110 gadadienu, Latvijas Universitātes Muzejs par mēneša priekšmetu izvēlējās rezervāta vēsturisko izkārtni. Rakstā sniegta informācija par rezervāta tapšanu un muzeja krājuma ...
 • Polarogrāfijas iekārtas 

  Kuzņecova, Kristīne (2022-08-29)
  Raksts par Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājumā esošajām 2 paaudžu polarogrāfijas iekārtām, polarogrāfijas metodes īpatnībām, veidiem un pielietojumu, un metodes autoru, čehu zinātnieku Jaroslavu Heirovski.
 • Austrumbaltijas eksperts Karls Reinholds Kupfers 

  Kuzņecova, Kristīne (2022-03-24)
  Raksts par vācbaltu botāniķa Karla Reinholda Kupfera (1872-1935) dzīvi, Austrumbaltijas pētījumiem un citiem zinātniskajiem sasniegumiem.
 • Kārlis Starcs – no ornitoloģijas uz mikoloģiju 

  Kuzņecova, Kristīne (2022-05-30)
  Raksts par latviešu botāniķi, mikologu, fitopatologu un ornitologu Kārli Starcu (1897-1953).
 • Mārtiņš Zīle - akadēmiskā darbība Ukrainā 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-07-04)
  Raksts veltīts aktuālai tēmai par Ukrainas-Latvijas attiecībām, skatoties zinātnes un augstākās izglītības kontekstā. Tiek analizēti un precizēti fakti par Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekānu un pašas ...
 • Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas 20. gadsimta 20. un 30. gadu pulksteņu fotogrāfijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā 

  Vilks, Ilgonis (Latvijas Universitātes Muzejs, 2022-06)
  Latvijas Universitātes Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas krājumā atrodas 32 LU Astronomiskās observatorijas pulksteņu fotogrāfijas, kas uzņemtas uz fotoplatēm 20. gadsimta 20. un 30. gados). 2018. gadā ...
 • Studentu/šu korporāciju dokumentālās liecības par LU Karoga fonda neizveidošanos 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-05-24)
  Raksts ir turpinājums LU Muzeja 2021. gada septembra Mēneša priekšmetam "Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs", kurā tiek analizēta LU Karoga fonda nerealizēšanās 1990. gados, balstoties uz studentu/šu korporāciju ...
 • Latviešu studentu korporācijas Tervetia krāsu deķelis 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-04-06)
  Raksts tapis par godu latviešu studentu korporācijas "Tervetia" Simtgadei 30.04.2022, kas veltīts vienai no tās regālijām - krāsu deķelim. Tiek aprakstīta krāsu deķeļa saglabāšana Latvijas Universitātes Muzejā, tā simboliskā ...
 • Mārtiņš Peniķis – militārais vēsturnieks 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-01-24)
  The article is dedicated to the Latvian army general, founder of Latvian military history and honorary filister (honorary old member) of the Latvian Students fraternity "Tervetia" Martiņš Peniķis, describing his role in ...
 • Karla Reinholda Kupfera spiedogi 

  Kuzņecova, Kristīne (2022-03-03)
  Raksts par Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā esošajiem vācbaltu botāniķa Karla Reinholda Kupfera (1872-1935) personalizētajiem spiedogiemun tintes spiedogu vēsturi.
 • Fizikālās ķīmijas terminologs Jānis Krustiņsons 

  Kuzņecova, Kristīne (2022-02-28)
  Raksts par latviešu fizikālķīmiķi un ķīmijas terminoloģijas pilnveidotāju Jāni Krustiņsonu (1892-1946), viņa darba gaitām, publikācijām un zinātniskajiem sasniegumiem.

View more