Recent Submissions

 • Pedicularis sylvatica L. (P. Lackschewitz) 

  Lackschewitz, Paul (1928-06-27)
  Paula Lakševica 1928. gadā Rucavā ievāktie meža jāņeglītes exikāti. / Die Exikte des Wald-Läusekraut, die 1928 in Rucava Paul Lackschewitz gesammelt wurden. / Wood lousewort's Exicts, were collected in Rucava Paul ...
 • Pedicularis sylvatica L. (K.R. Kupffer) 

  Galenieks, Pauls (1923-06-30)
  Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām sausā vietā pļavas malā. Aprakstījis un K. R. Kupferam nodevis Nikolajs Malta. / Wald-Läusekraut erster Fund in ...
 • Pedicularis sylvatica L. (19. Jahrhundert) 

  Unknown author (1847)
  3 meža jāņeglītes 19. gadsimta eksikāti. 1.attēls - legit Neuman; 2.attēls - legit Neuman, atradne "Germania"; 3.attēls - ievākts 1847. gadā. / 3 Wald-Läusekraut Herbarien aus dem 19. Jahrhundert. Bild 1 - legit Neuman; ...
 • Pedicularis sylvatica L. (P. Galenieks) 

  Galenieks, Pauls (1923-06-30)
  Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām gar kalnu, sausā vietā. / Wood lousewort's first find in Latvia. A deposit in Kurzeme, Rucava between Visminas and ...
 • Latvijas rozes 

  Galenieks, Pauls (1936)
  Privātdocenta Paula Galenieka zinātniskais darbs dabas zinātņu doktora grāda iegūšanai (apstiprināts 1936.gada maijā). Darbs glabājas LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijā.
 • Coprinus dunarum (Dünen-Tintling) in Dünamünde Pastorat Wanderdüne bei Langesciem mit Korrespondenz 

  Stoll, Ferdinad Erdman (1929-04)
  Zeichnung von Dünen-Tintling und Korrespondenz zwischen F. E. Stoll und K. R. Kupfer (Rigaer Gesellschaft der Naturforscher): "Ein von mir das Wanderdüne bei Langesciem entdeckten, das Wissenschaft nochunbekanter Pilz, das ...
 • Coprinus dunarum (Dünen-Tintling) in Dünamünde Pastorat Wanderdüne bei Langesciem 

  Stoll, Ferdinad Erdman (1925-06-26)
  Attēlos redzami sēnes zīmējumi un apraksts zīmējuma otrā pusē.
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Grants-kalns pie Ogres Kangariem, Rīgas apriņķis) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1895-08-11)
  Nordischer Drachenkopf finden in Livland, Kreis Riga, Hügel, genannt "Grant-kalns" am Oger Kanger zwischen Üxkull und Oger. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķis, tā sautā "Grants-kalns" pie Ogres Kangariem ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Suntažu pagasts) 

  Malta, Nikolajs (1938-07-04)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Rīgas apriņķa Suntažu pagasta Lielo Kangaru klajās dienvidu nokares piekājē, 43. km no Rīgas. /// Northern Dragon-head, deposit: Riga District Suntažu parish on the southern slope of Lielie ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari pie Ikšķiles) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1923-08-08)
  Nordischer Drachenkopf finden in sonnigers Abhang des Grandhügels am Ogre - Kanger bei Üxküll. /// Ruiša pūķgalve, atradne: liela kalna saulaina nogāze Ogres Kangaros pie Ikšķiles. /// Northern Dragon-head, deposit: ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogre) 

  Anders, Th. (1915-06-12)
  Nordischer Drachenkopf ist find in Oger, Sandhügel an der Lindenbergschen Starsse. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Ogre, dienvidu nogāze pie Liepkalnu ielas. /// Northern Dragon-head, deposit: Ogre, southern slope at ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Odenpa, Igaunija) 

  Unknown author (1848)
  Ruiša pūķgaleve, atradne: Odenpa, Igaunijā. /// Northern Dragon-head, deposit Odenpa, Estonia. [Attēls no LU Muzeja kolekcijas Herbarium Latvicum (RIG II); (BOT1029_16)]
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne, 1888) 

  Lēmanis, Eduards; Lehmann, Eduard (1888-07-10)
  Nordischer Drachenkopf finden in lichte Kieferwaldhouge Nemerno. /// Ruiša pūķgalve, atradne: gaiša priežu meža nogāne Numernē. /// Northern Dragon-head, deposit: light pine forest slope in Numerne. [Attēls no LU ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Svētezers, Livlande) 

  Herr Raudsep (2020)
  Nordischer Drachenkopf. Karl Reinhold Kupffer Anmerkung: Von Herr Raudsep erhalten als bei Heiligensee in Livland gesamellt. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. /// Ruiša pūķgalve. Uzraksts: no Raudsepa kunga ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Granstkalns pie Ikšķiles) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1901-06-09)
  Nordischer Drachenkopf finen in Livland, Kreis Riga. Grantkalns nordöstlich von Uexüll. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķī Granstkalnā ziemeļaustrumos no Ikšķiles. /// Northern Dragon-head, deposit: ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (pie Prensas (Antonopole)) 

  Lēmanis, Eduards (1883-06-25)
  Nordischer Drachenkopf: Heidekieferwald bei Presna (Antonopol); Lichte Waldhange bei Nummern (1888.10.07.) /// Ruiša pūķgalve; Atradne: viršu priežu mežs pie Prensas (Antonopole); gaiša meža nogāze pie Numernes. /// ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne) 

  Malta, Nikolajs (1936-07-24)
  Ruiša pūķgalve; Atradne: Latgalē, Numernē, austrumos no Puriņu mežsarga mājām. /// Northern Dragon-head, deposit: In Latgale, Numerne, east of the Purin forest rangers home. [Attēls no LU Muzeja kolekcijas Herbarium ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari) 

  Ābele, Gaida (1977-06-24)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Ogres rajonā, Ogres Kangaros, granstkarjera A galā priežu meža klajumiņā dienvidrietumu nogāzē, kopā ar Onobrychis, Geranium sanguineum, Filipendula hexapetala, Trifolium montanum (esparsete, ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ļaudona) 

  Ābele, Gaida (1979-07-18)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Madonas rajona Ļaudona, 2 km uz dienvidiem priežu mētrājā, stāvas nogāzes augšējā daļā. /// Northern Dragon-head, deposit: Laudon in Madona district, 2 km south in the pine moorland, in the upper ...

View more