Recent Submissions

 • Viola canina × uliginosa herbārijs no Moricsalas 

  Lackschewitz, Paul (1909-05-25)
  Paula Lakševica (Lackschewitz; 1865 – 1936) Moricsalā ievāktais vijolītes Viola canina × uliginosa herbārijs glabājas Herbarium Latvicum (RIG II) kolekcijā Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās. ...
 • Senākais Pinguicula alpina L. paraugs Latvijā 

  Unknown author (1867-06-11)
  LU Muzeja Botānikas un mikoloģiju kolekciju herbārijā glabājas vairāki alpu kreimules herbāriji, kas ievākti gan Igaunijā, gan Latvijā. Auga vienīgā dabiskā augtene Latvijā bija Staburags, kas tika apludināts līdz ar HES ...
 • Pēdējais Pinguicula alpina L. paraugs no Staburaga 

  Ābele, Gaida (1961-06-30)
  LU Muzeja Botānikas un mikoloģiju kolekciju herbārijā glabājas vairāki alpu kreimules herbāriji, kas ievākti gan Igaunijā, gan Latvijā. Auga vienīgā dabiskā augtene Latvijā bija Staburags, kas tika apludināts līdz ar HES ...
 • Letter on the election of Ernesto Foldats as a member of The Linnean Society of London 

  The Linnean Society of London (1993-05-25)
  Vēstule par Ernesta Foldāta ievēlēšanu par Londonas Linneja biedrības biedru, kurā rakstīts, ka atbilstoši nosacījumiem sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas Ernestam Foldātam jāapmeklē biedrības sapulce oficiālai uzņemšanai, ...
 • Veltījums Latvijas Jaunatnes teātra ansamblim [dzejolis] 

  Foldāts, Ernests (1990-04-05)
  Latvijas Jaunatnes teātra ansamblim veltīta latviešu biologa, orhideju pētnieka Ernesta Foldāta dzeja. Drukāta mašīnrakstā uz 4 lapām. Glabājas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā.
 • Leonīda Keirāna vēstule Ernestam Foldātam 

  Keirāns, Leonīds (1998-08-12)
  Latviešu dabaszinātnieka Leonīda Keirāna vēstule latviešu orhideju pētniekam Ernestam Foldātam, kurā viņš raksta par to, ka Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Bioloģijas un mācīšanas ...
 • Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales paziņojums ar Ernesta Foldāta piezīmi 

  Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales (1998-10-08)
  Paziņojums latviešu biologam, orhideju pētniekam Ernestam Foldātam no Venecuēlas Fizikas, matemātikas un dabaszinātņu akadēmijas par to, ka viņam piešķirta Huana Alberto Olivaresa balva bioloģijas zinātnēs. Ernests Foldāts ...
 • In memorium Ernests Foldāts (1925.g.15.maijs-2003.g.15.janvāris) 

  Kondratovičs, Rihards (2003-02-13)
  Latviešu biologa Riharda Kondratoviča sarakstīts latviešu orhideju pētnieka Ernesta Foldāta nekrologs. Rakstīts par Foldāta dzīves gājumu, iegūto izglītību, zinātniskajiem sasniegumiem, akadēmiskajiem amatiem, atklātajām ...
 • Foldātu ģimenes prieki un bēdas 1994. gadā: vēstule 

  Foldāts, Ernests (1994-12-31)
  Ernesta Foldāta vēstule, kurā viņš raksta par jauna kontrakta parakstīšanu Bioloģijas institūtā zinātniskā padomdevēja amatā, universitātes pensijas paaugstināšanu, grūto ekonomisko stāvokli Venecuēlā, jauno fizioterapijas ...
 • Ernesta Foldāta vēstule Edgaram Vimbam 1994. gada 30. decembrī 

  Foldāts, Ernests (1994-12-30)
  Ernesta Foldāta vēstule Edgaram Vimbam, kurā viņš raksta par piedāvājumu vadīt praktiskas lekcijas tropu ekoloģijā latviešu doktorantūras studentiem, par Venecuēlā sastopamajām sēņu sugām, īpaši bekām un gailenēm, par sēņu ...
 • Ernesta Foldāta vēstule Edgaram Vimbam 1991. gada 27. novembrī 

  Foldāts, Ernests (1991-11-27)
  Ernesta Foldāta vēstule Edgaram Vimbam, kurā viņš raksta par gatavību palīdzēt tajos izaicinājumos, kas radušies, Latvijai atgūstot neatkarību, par latviešiem Venecuēlā, par neraksturīgi mitro klimatu pēdējā mēneša laikā, ...
 • Ernesta Foldāta vēstule Edgaram Vimbam 1993. gada 10. decembrī 

  Foldāts, Ernests (1993-12-10)
  Ernesta Foldāta vēstule Edgaram Vimbam, kurā viņš raksta par ceļojumu uz ASV, atteikšanos no vizītes Harvardas Universitātē, tikšanos ar draugiem un radiem, Ziemassvētku dāvanu pirkšanu, vieslekciju iespējām Latvijas ...
 • Ernesta Foldāta vēstule draugiem LU Bioloģijas fakultātē 1995. gada 8. augustā 

  Foldāts, Ernests (1995-08-08)
  Ernesta Foldāta vēstule draugiem Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kurā viņš raksta par profesoru Edgaru Rutki un viņas sievas slimību un nāvi, savas ģimenes locekļu veselības stāvokļiem, grūto ekonomisko stāvokli ...
 • Ernesta Foldāta vēstule draugiem LU Bioloģijas fakultātē 1995. gada 2. decembrī 

  Foldāts, Ernests (1995-12-02)
  Ernesta Foldāta vēstule draugiem Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kurā viņš raksta par grūto ekonomisko stāvokli Venecuēlā aizgājušajā gadā, dēla Ernesta vadītajiem veikaliem, apsolītajām iespējām nākošajā gadā ...
 • Ernesta Foldāta vēstule draugiem Latvijā 1999. gada aprīlī 

  Foldāts, Ernests (1999-04)
  Ernesta Foldāta vēstule draugiem Latvijā, kurā viņš raksta par savu veselības stāvokli, Venecuēlas slikto ekonomisko stāvokli, neapmierinātību ar jauno prezidentu, Foldātam veltītu bakalaura darbu, ko Daugavpils Pedagoģiskajā ...
 • Ernesta Foldāta vēstule Alfonam Piterānam 1994. gada 30. decembrī 

  Foldāts, Ernests (1994-12-30)
  Ernesta Foldāta vēstule Alfonam Piterānam, kurā viņš raksta par iemesliem, kāpēc nav izdevies 1994. gadā atbraukt uz Latviju no Venecuēlas, par ceļojumu uz Hārvardas Universitāti, literatūras meklēšanu jaunai grāmatai, ...
 • Ernesta Foldāta publikāciju saraksts 

  Foldāts, Ernests (1990-11-07)
  Latviešu orhideju pētnieka Ernesta Foldāta sastādīts saraksts ar paša publikācijām, 42 kā vienīgajam autoram un 10 kā līdzautoram. Drukāts mašīndrukā uz 4 lapām. Glabājas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas ...
 • Ernesta Foldāta dzīves apraksts 

  Foldāts, Ernests (1989-12-25)
  Latviešu orhideju pētnieka Ernesta Foldāta dzīves apraksts - dzimšanas dati, izglītība, zinātniskie amati un pienākumi, saņemtās atzinības un apbalvojumi, dažas aktivitātes ārpus zinātniskā lauka, kontaktinformācija. Drukāts ...
 • Brīv jums ticēt brīv neticēt [dzejolis] 

  Foldāts, Ernests (1990-11-09)
  Latviešu orhideju pētnieka Ernesta Foldāta sarakstīts dzejolis par dzīvi Venecuēlā. Dzejolī aprakstīts Venecuēlas siltais un mitrais klimats, tropu džungļi, faunas dažādība, vietējo iedzīvotāju kaismīgais temperaments. ...
 • Pedicularis sylvatica L. (P. Lackschewitz) 

  Lackschewitz, Paul (1928-06-27)
  Paula Lakševica 1928. gadā Rucavā ievāktie meža jāņeglītes exikāti. / Die Exikte des Wald-Läusekraut, die 1928 in Rucava Paul Lackschewitz gesammelt wurden. / Wood lousewort's Exicts, were collected in Rucava Paul ...

View more