Recent Submissions

 • Roberta Vilka studenta karte 

  Latvijas Universitāte (1930)
  Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja (1934-1936), LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļas studenta (1924-1940) un latviešu studentu korporācijas Beveronija (1932) seniora ...
 • Roberta Vilka vizītkarte 

  Beveronija (1935)
  Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja (1934-1936), LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļas studenta (1924-1940) un latviešu studentu korporācijas Beveronija (1932) seniora ...
 • Roberta Vilka fotogrāfija 

  Beveronija (Beveronija, 1930)
  Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja (1934-1936), LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļas studenta (1924-1940) un latviešu studentu korporācijas Beveronija seniora (1932) ...
 • Latviešu studentu korporācijas Fraternitas Lettica saime ierodas Rīgas Meža kapos uz profesora Aleksandra Būmaņa kapakmeņa atklāšanu 

  Dzenis, Andris (1991-04-23)
  Latviešu studentu korporācijas Fraternitas Lettica saime savas goda sardzes pavadībā ierodas Rīgas Meža kapos, lai piedalītos sava biedra, latviešu jurista un LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tiesību nodaļas ...
 • Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tiesību zinātņu profesora Aleksandra Būmaņa kapakmenis Rīgas Meža kapos pēc atklāšanas 

  Dzenis, Andris (1991-04-23)
  Latviešu studentu korporācijas Fraternitas Lettica biedra, latviešu jurista un LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tiesību nodaļas profesora Alfrēda Būmaņa kapakmenis Rīgas Meža kapos pēc atklāšanas.
 • 1992. gada I semestra Latvijas Prezidiju konventa sēdes 26. protokols 

  Ūdris, Ints (Latvijas Prezidiju Konvents, 1992-02-04)
  Latvijā atjaunotā Prezidiju konventa 1992. gada I semestra sēdes 26. protokols, kurā aprakstīta sēdes 25. protokola apstiprināšana, amatpersonu ziņojumi, studentu korporāciju īpašumu denacionalizācija, Latvijas Filistru ...
 • 1992. gada I semestra Latvijas Prezidiju konventa sēdes 25. protokols 

  Zvirbulis, Harijs (Latvijas Prezidiju Konvents, 1992-01-01)
  Latvijā atjaunotā Prezidiju konventa 1992. gada I semestra sēdes 25. protokols, kurā aprakstīta studentu korporāciju darbības atjaunošana Trešās atmodas laikā, latviešu studentu korporācijas Fraternitas Lettica uzņemšanās ...
 • LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes klasiskās filoloģijas studenta Jāņa Gefkina (1911-1938) izvadīšana Rīgas Meža kapos 

  Zembahs, Frcis (?) (Friča (?) Zembaha Foto un palielinājumu darbnīca, 1938-05)
  Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventa, LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Filoloģijas nodaļas klasiskās filoloģijas studenta un latviešu studentu korporācijas Fraternitas Lettica biedra Jāņa Gefkina (1911-1938) bēres ...
 • LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes klasiskās filoloģijas students Jānis Gefkins (1911-1938) 

  Zembahs, Frcis (?) (Friča (?) Zembaha Foto un palielinājumu darbnīca, 1938-05)
  Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents, LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Filoloģijas nodaļas klasiskās filoloģijas students un latviešu studentu korporācijas Fraternitas Lettica biedrs Jānis Gefkins (1911-1938), ...
 • Pētera Ķiķaukas dienesta gaitas apraksts 

  Ķiķauka, Pēteris (1940)
  Rokrakstā rakstīta dienesta – iegūtā izglītība, darba vietas, apbalvojumi un komandējumi uz ārzemēm.
 • Apliecība par Pētera Ķiķaukas došanos komandējumā 

  Ruberts, Jānis; Valdmanis, Aleksandrs (1924-03-10)
  Apliecība par Pētera Ķiķaukas došanos komandējumā uz Grieķiju, Itāliju un Franciju. Dokuments sastādīts latviešu un franču valodās. Satur Latvijas Universitātes zīmogu un rektora Jāņa Ruberta un sekretāra Aleksandra Valdmaņa ...
 • Pētera Ķiķaukas runa Akadēmiskās kopas sanāksmē 1953. gada 3. oktobrī 

  Ķiķauka, Pēteris (1953-10-03)
  Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas runa par godu Latvijas Universitātes 34 jubilejai. Runa nolasīta Akadēmiskās kopas sanāksmē Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) telpās Kanādā. Runa ir vēstures avots par trimdas ...
 • Pētera Ķiķaukas referāts bēgļu nometnē Vācijā 1947. gada 18. novembrī 

  Ķiķauka, Pēteris (1947-11-18)
  Referāts par godu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienai 1947. gada 18. novembrī bēgļu nometnē Vācijā, kur Pēteris Ķiķauka uzturējās ar savu ģimeni, pirms izceļošanas uz Kanādu. Referātā tiek apskatīts latviešu ...
 • Pētera Ķiķaukas referāts “Grāmatas un lasītāji” 

  Ķiķauka, Pēteris (1953-01-25)
  Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas rakstīts referāts, kas nolasīts 1953. gada 25. janvārī Baptistu draudzes un jaunatnes vakarā Toronto (Kanādā), Draudzīgā aicinājuma atceres pasākumā. Referāta autors aicina lasīt grāmatas ...
 • LU darbinieku 1934. gada Ziemassvētku fotogrāfija 

  Rake, Krišs (1934-12-18)
  LU darbinieku kopfoto, kas uzņemts 1934. gada Ziemassvētku atzīmēšanas pasākumā. Piederējusi klasiskās filoloģijas profesoram Pēterim Ķiķaukam (1886-1967). Otrā rinda no kreisās: otrais pēc kārtas ir prof. Pēteris Ķiķauka, ...
 • Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas portrets 

  Lapiņš, Mārtiņš (1930)
  Latvijas Universitātes klasiskās filoloģijas profesora Pētera Ķiķaukas (1886-1967) portrets, kas uzņemts 1930. gadā.
 • Ieskats akadēmiskās paukošanās nodarbībā 

  Briška, Kristaps; Rubenis, Rūdolfs; Šļaukstiņš, Valdimārts; Tenbergs, Atis; Riekstiņš, Artūrs; Malakovskis, Ģirts; Agriņš, Deivids; Vecvagars, Mārtiņš (LU Muzejs, 2021-12-14)
  Video uzņemts 2021. gada decembra mēneša priekšmeta "Akadēmiskās paukošanās inventārs" ietvaros, lai iepazīstinātu interesentus, kā strādā akadēmiskā paukošanās praksē. Latviešu studentu korporācija Latvia sniedza atbalstu ...
 • Historical University of Latvia student solitary confinement cell: video 

  Rubenis, Rūdolfs; Briška, Kristaps; Damberga, Andra (LU Muzejs, 2021-11-16)
  The University of Latvia has 19th-century historical witness regarding the daily life of students during studies - the historical student solitary confinement cell. The origins of the student solitary confinement cell are ...
 • Der historische Studentenkarzer der Universität Lettlands 

  Rubenis, Rūdolfs; Livdāne, Sarmīte; Loris, Klāvs; Ozola, Iveta; Lazdiņa, Baiba (LU Akadēmiskais apgāds, 2021-11-16)
  Die Universität Lettlands beherbergt das historische Studentenkarzer, ein Zeugnis des täglichen Lebens der Studenten während ihres Studiums aus dem 19. Jahrhundert. Der Studentenkarzer geht auf das mittelalterliche Deutschland ...
 • Historical University of Latvia student solitary confinement cell 

  Rubenis, Rūdolfs; Livdāne, Sarmīte; Loris, Klāvs; Damberga, Andra; Lazdiņa, Baiba (LU Akadēmiskais apgāds, 2021-11-16)
  The University of Latvia has 19th-century historical witness regarding the daily life of students during studies - the historical student solitary confinement cell. The origins of the student solitary confinement cell are ...

View more