Recent Submissions

 • Cilvēks un cilvēksituācija sabiedrībā un kultūrā: zinātniskās konferences rakstu krājums 

  LU Filozofijas un socioloģijas institūts; Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2023-12-28)
  Krājumu veido LU Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI) pētnieku LU FSI prioritārajā projektā “Kultūras, identitātes, starpkultūru komunikācijas un cilvēksituācijas pētījumi humānisma vērtību, konfliktu un krīžu ...
 • Ķermeņa fenomenoloģija starpdisciplināru pētījumu kontekstā: tēžu krājums 

  Latvijas Universitātes 81.starptautiskā zinātniskā konference (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2023)
  Projekta "Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze" (lzp-2021/1-0360) ietvaros 2023. gada 29. martā tika organizēta Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās ...
 • Kultūra un cilvēksituācija mūsdienu humānisma krīžu kontekstā: konferences rakstu un tēžu krājums 

  LU 80. starptautiskā zinātniskā konference (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-12-05)
  Krājumu veido LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku LU FSI prioritārajā projektā “Kultūras, identitātes, starpkultūru komunikācijas un cilvēksituācijas pētījumi humānisma vērtību, konfliktu un krīžu kontekstā” ...
 • Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā: tēžu krājums 

  Latvijas Universitāte. 80. starptautiskās zinātniskās konference; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-03-04)
  LU 80. starptautiskās konferences prioritārās tēmas "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija" sekcijā "Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā" nolasīto referātu ...
 • Kritiskās domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā: tēžu krājums, 2022.gada 3 marts 

  Latvijas Universitāte. 80. starptautiskā zinātniskā konference (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-03-03)
  LU 80. starptautiskās konferences prioritārā pētniecības virziena "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija" sekcijas "Kritiskās domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā" referātu tēžu krājums. ...
 • Eko-fenomenoloģija mūsdienās: LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

  Kūle, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021)
  Collection of articles, reports and abstracts “Eco-phenomenology today” presents results of the first stage of the Latvian Science Council project Izp-2020/2-0085. It is devoted to research of the world's first published ...
 • Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (referātu tēzes) 

  Kūle, Maija; Vējš, Jānis Nameisis; Vilciņš, Reinis; Hiršs, Andris; Zembahs, Rinalds; Gubenko, Igors; Vēgners, Uldis; Grīnfelde, Māra; Rancāne, Aīda; Jankovska, Maija; Balodis, Andrejs; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Kiope, Māra; Kūlis, Māris; Kiope, Māra; Runce, Inese; Pazuhina, Nadežda; Skultāne, Vieda; Bormane, Dace K.; Zellis, Kaspars; Šūpulis, Edmunds; Pranka, Maruta; Elksne, Ginta; Krūmiņa, Maija; Zirnīte, Māra; Koroļeva, Ilze; Kristberga, Laine; Šūpule, Inese; Volkovs, Vladislavs (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Krājumu veido LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju darbā 2018. gada 15. un 16. februārī nolasīto prioritārajam projektam “Kritiskā ...
 • Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: rakstu krājums 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Rakstu krājumā apkopoti raksti, kuru sākotnējās versijas tika apspriestas LU Filozofijas un socioloģijas institūta prioritārajam projektam “Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija” veltīto LU 75. ...