Recent Submissions

 • Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū. 

  Kadakovska, Agnese (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas ...
 • Interneta veikala "220.lv" mārketinga komunikācijas analīze. 

  Kolendo, Vendija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba tēma “Interneta veikala “220.LV” mārketinga komunikācijas analīze”. Mārketinga komunikācija norit dažādos veidos. Viena no biznesa panākumu atslēgām ir kvalitatīvas ārējas komunikācijas veidošana. Veidojot ...
 • Saimnieciskās darbības analīze un izpēte VSIA “Latvijas Televīzija” 

  Staļģe, Gerda (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba tēma ir Saimnieciskās darbības analīze VSIA „Latvijas Televīzija”. Maģistra darba mērķis ir veikt VSIA „Latvijas Televīzija” saimnieciskās darbības analīzi un sniegt ieteikumus tās finanšu darbības uzlabošanai. Darba ...
 • SIA “ALLA breve" finanšu rādītāju analīze un maksātspējas prognozēšana 

  Saulīte-Kozlovska, Ilze (Latvijas Universitāte, 2017)
  Diplomdarba nosaukums ir SIA ALLA BREVE finanšu rādītāju analīze un maksātspējas prognozēšana. Diplomdarba mērķis ir veikt uzņēmuma SIA ALLA BREVE finanšu rādītāju analīzi, analizēt un novērtēt iegūtos un aprēķinātos ...
 • SIA Vispool saimnieciskās darbābas analīze un attīstības perspektīvas 

  Daukste, Līga (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darba tēma „SIA „VISPOOL” saimnieciskās darbības analīze un attīstības perspektīvas” ietver teorētiskās informācijas un pētījuma metožu prakstiskus aprēķinus, lai atspoguļotu uzņēmuma darbības efektivitāti un ...
 • Axia ierīču VMode funkcijas un palīgizeju testu automatizācija 

  Tun, Wai Mon (Latvijas Universitāte, 2017)
  Kvalifikācijas darbs apraksta Axia Power Station un Axia Fusion testēšanas sistēmas VMode un Aux Sends izstrādi. Sistēma pārbauda VMode funkcionalitāti Axia Power Station (APS) un Axia Fusion gan Standarta Livewire audio ...
 • Atgriezeniskā skaņas kanāla un ieraksta režīma testu automatizācija Axia Fusion pultīm 

  Maung, May Htoo (Latvijas Universitāte, 2017)
  Kvalifikācijas darbs ir izstrādāts, lai pārbaudītu vienas no "Telos Alliance" produkta, Axia Fusion Consoles, pielāgotajām un noklusētajām atpakaļejošajām opcijām un ieraksta režīmu opcijām. Pārbaudes process ietver ...
 • Datu importa sistēma "CC-03" 

  Liepa, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
  Dotās programmatūras uzdevums ir veikt automātisku internetveikala OpenCart inventāra sinhronizāciju – ievadi, labošanu, dzēšanu, izmantojot Microsoft Excel tabulas. MODULIS dod iespēju lietotājam organizēt preču inventāru ...
 • Hōsen - rīks 3D modeļu tekstūru krāsošanai un uzklāšanai 

  Levits, Čaks (Latvijas Universitāte, 2017)
  Hōsen ir lietojumprogrammatūra, ar kuras palīdzību var radīt dažāda veida tekstūras, kuras ir sastopamas datorgrafikā, piemēram, difūzijas tekstūras un normālkartes. Primārā funkcija ir ļaut lietotājam, zīmējot tekstūru, ...
 • Internal audit in small local governments in Latvia 

  Faitusa, Ivita (Kaunas University of Technology, 2017-10-06)
  Research background The role of internal audit is to provide independent assurance that an organisation’s risk management, governance, and internal control processes are operating effectively. Purpose of the article The ...
 • Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcijas referātu tēzes 

  Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference, Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika. (Latvijas Universitāte, 2017-02-17)
  Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference. Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika. Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcija. 2017. gada 17. februāris.
 • Internal Audit and External Audit Cooperation in EU Countries 

  Faitusa, Ivita (Vilnius University, 2017-05-17)
  There is no common requirement guiding the approaches taken by the European Union (EU) public sector internal audit cooperation with external audit. Relations between these audit systems have developed over time. There are ...
 • Feromagnētiskas viendomēna daļiņas, ar plaknes anizotropiju, dinamika precesējošā magnētiskā laukā 

  Sjomkāns, Oskars (Latvijas Universitāte, 2017)
  Šajā darbā tiek pētīta feromagnētiska materiāla viendomēna daļiņa ar plaknes anizotropiju, tās kustība un stabilie režīmi ārējā lauka ietekmē. Tiek apskatīti Stonera – Vohlfarta modeļa pielietojumi un no Stonera – Vohlfarta ...
 • Izejvielu aprites optimizācija ražošanas uzņēmumā, lietojot dažādus krājuma vadības modeļus 

  Alksnis, Artis (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba mērķis ir atrast modeli, kuru varētu izmantot kā pilnvērtīgu rīku, kas palīdzētu optimizēt izejvielu un iepakojumu iegādi. Darbā tiek apskatīti trīs modeļi, pirmie divi tika veidoti balstoties uz literatūru un trešais ...
 • Struktūras izmaiņu ietekme uz kodolsintēzes degvielas transportu plazmas saskares materiālos 

  Zauls, Rihards (Latvijas Universitāte, 2017)
  Struktūras izmaņu ietekme uz kodolsintēzes degvielas transportu plazmas saskares materiālos. Rihards Zauls, darba vadītājs Mg. chem. Mihails Haļitovs. Bakalaura darbs, 32 lappuses, 1 tabula, 14 attēli, 21 literatūras avots, ...
 • Ģenētiskais algoritms optimizācijas metodēs 

  Būmane, Anna Beāte (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darbā tiek aprakstīts ģenētiskais algoritms, kas ir viens no optimizācijas metožu jaunākajiem un mazāk pazīstamajiem algoritmiem. Teorijas apskatā aplūkots ģenētiskā algoritma konstrukcijas elementi: derīguma ...
 • Rasch modelis 

  Zubova, Krista (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darbs ir veltīts Raša modelim, kas ir рѕihοmеtriѕkаiѕ mοdеliѕ kаtеgοriѕku dаtu аnаlīzеi. Modelis palīdz izanalizēt, piemēram, eksaminējamo spējas atbilstību noteiktam jautājumam attiecībā pret paraugu. Darbā sniegts vispārējā ...
 • FT-IS spektroskopijas izmantošana lipīdu sastāva izmaiņu analīzei atkarībā no barotnes sastāva 

  Grencions, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba mērķis – izmantojot FT-IS spektroskopijas metodi, izpētīt, kādas ir lipīdu sastāva izmaiņas atkarībā no barotnes sastāva, kā modelorganismu, izmantojot maizes raugu (Saccharomyces cerevisiae). Darbā tika salīdzināta ...
 • “Sokol” organizāciju darbība Latvijā (1928.-1940.g.) 

  Gusačenko, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darba ““Sokol” organizāciju darbība Latvijā 1928. - 1940. gados” mērķis ir izpētīt “Sokol” organizāciju darbību Latvijā kā vēsturisku procesu, ko ietekmē attiecīgā laikmeta sociālpolitisku faktoru ...
 • Latvijas armijas 5. Cēsu kājnieku pulka darbība Neatkarības kara laikā (1919.gada oktobris-decembris) 

  Maurers-Maurats, Pauls (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darbā tiek veikta Latvijas armijas 5. Cēsu kājnieku pulka darbības analīze Neatkarības kara laikā, no 1919. gada oktobra (Bermontiādes sākuma) līdz 1919.gada decembra beigām. Bermontiāde ir nozīmīga tāpēc, ka tā ir kritisks ...

View more