"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par procesiem un notikumiem, kas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām norisinājušies, kā arī ietekmējuši norises Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijā, vai notikuši ārpus tās, bet ir saistīti ar Latvijas un Baltijas reģiona pagātni. Žurnāls dibināts 1936. gadā, pastāvējis līdz 1940. gadam, atjaunots kopš 1991. gada.

ISSN 1025-8906

DOI: https://doi.org/10.22364/lviz

Recent Submissions

View more