Recent Submissions

  • Ko vēstī Ostlandes (1941-1944) laika ģeoloģiskā karte? 

    LU Muzejs (LU Muzejs, 2020-01)
    Saruna par LU Muzeja krājumā esošu karti, Geologishe Karte Ostlands und angrenzender Gebiete des Europäische Russlands, 1942. (Karte ir pieejama šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49635) Tajā redzama ne vien Latvijas, ...