Now showing items 1-1 of 1

    • Ko vēstī Ostlandes (1941-1944) laika ģeoloģiskā karte? 

      LU Muzejs (LU Muzejs, 2020-01)
      Saruna par LU Muzeja krājumā esošu karti, Geologishe Karte Ostlands und angrenzender Gebiete des Europäische Russlands, 1942. (Karte ir pieejama šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49635) Tajā redzama ne vien Latvijas, ...