Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra
dc.contributor.editorVanags, Pēteris
dc.date.accessioned2020-03-27T08:42:54Z
dc.date.available2020-03-27T08:42:54Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn1407-2157
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/50094
dc.description.tableofcontentsSaturs: Raksti. 1996. gada A.Ozola konferences materiāli. Dz.Paegle Ievadvārdi 3 I.Freimane Sintakses vienības latviešu valodā 6 S.Lagzdiņa Vienkāršs teikums un tā robežas 21 I.Lokmane Teksta vienību tipoloģija 35 O. Rause Salīdzinājuma izteikšana kā vienkārša un salikta teikuma robežgadījums 44 M.Beitiņa Nominālie teikumi Zīraka Gudrības grāmatas 17. gadsimta un vēlākajos tulkojumos 51 L.Lauze Objekta realizācija latviešu sarunvalodas sintaksē 70 1996. gada 25. septembra konferences "Andrieva Niedras "Līduma dūmos" latviešu kultūrā" materiāli Dz.Paegle Valoda Andrieva Niedras "Līduma dūmos" 78 J.Kušķis Sēliskā novada valodas īpatnības Andrieva Niedras romānā "Līduma dūmos" 86 A.Breidaks Latviešu tautasdziesmu metrikas jautājumi: trohaja dziesmu cenzūras likums 93 J.Grigorjevs Sintezētu skaņu lietošana latviešu valodas patskaņu auditīvās uztveres eksperimentālai pētīšanai 99 A.Kalnača Darbības vārda laika formu gramatiskā sinonīmija 116 J. Kušķis Fonētikas īpatnības XVII gadsimta rakstos 127 L.Vaba Par igauņu hūrn 'vaļīga (spalva)' baltu cilmi 140 P. Vanags La. blauweis 'samts' - nepamanīts ģermānisms 1615 . gada dziesmu grāmatā 144 P. Vanags Latviešu valodas patskaņi un divskaņi: sistēma un rakstība visvecākā perioda rakstu avotos 150 P. Vanags 1586. gada rokasgrāmatas "otrā" jeb Lutera Mazā katehisma tulkojuma avoti 176 Literatūras apskats L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Ponte, S. Raģe. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca (V. TENHĀGENS) 184 S. Jordan. Niederdeutsches im Lettischen: Untersuchungen zu den mittelniederdeutschen Lehwörter im Lettischen (P. Vanags) 188 A. Laua, S. Veinberga, A. Ezeriņa. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca (I. Freimane) 197 Hronika Baltistu dienas Greifsvaldē un Berlīnē ( S. Kļaviņa) 205 Vācijas vecākās pilsētas jaunajā universitātē ( S. Kļaviņa) 207 Valerijai Bērziņai-Baltiņai - 9 0 (J.Kušķis) 209 Pieminot Marta Rudzīte (1924. 4. XI - 1996. 19. VII) (L.Leikuma) 210 Valdis Juris Zeps (1932. 29. V - 1996. 25. VII) (L. Leikuma) 213 Rūdolfs Grābis (1906. 11. VIII - 1996. 17. XII) (Dz. Paegle) 215
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.relation.ispartofseriesLatvijas Universitātes zinātniskie raksti;608. sēj.
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Latviensis;608
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other languages::Baltic languagesen_US
dc.subjectBaltu valodasen_US
dc.subjectLatviešu valodaen_US
dc.subjectLatviešu literatūraen_US
dc.subjectValodu kontaktien_US
dc.subjectBaltu valodniekien_US
dc.subjectLatvijas Universitātes vēstureen_US
dc.subjectLatvian languageen_US
dc.subjectLanguage contactsen_US
dc.subjectHistory of the University of Latviaen_US
dc.subjectLatvian literatureen_US
dc.titleBaltu filoloģija, 7en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/booken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record