LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas K.R. Kupfera mantojuma apakškolekcija, kurā atrodas arī viņa fotogrāfiju kolekcija, kurā ir aptuveni 300 veinības. Fotogrāfijas ir uzlīmētas uz kartītēm, uz kurām arī norādīti autors, uzņemšanas vieta, datējums un citi komentāri. Fotogrāfijas lielākoties ir uzņemtas pamatā Latvijas un Igaunijas (bijusī Krievijas Impērijas Vidzemes jeb Livlandes guberņa) 20. gadsimta sākumā. Kartītes lielākoties sakārtotas pēc pētniecības ekspedīcijām. Tajās attēlotas ainavas, biotopi, dabas parādības, ģeoloģiskie veidojumi un atsevišķi dabas objekti. Karls Reinholds Kupfers (1872-1935) ir viens no 20. gadsimta sākuma ievērojamākajiem Baltijas dabaspētniekiem, aktīvs Rīgas Dabaspētnieku biedrības (Naturforscher-Verein zu Rīga; 1845-939) biedrs, viens no iniciatoriem Moricsalas dabas rezervāta izveidošanai.

Plašāka informācija par LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju: https://www.lu.lv/muzejs/kolekcijas/botanikas-un-mikologijas-kolekcijas/

The collections of Botany and Mycology of the The University of Latvia Museum contain A sub-collection of K. R. Kupfer's legacy, which also contains his collection of photographs (around 300). The photos are pasted on cards that also show the author, location, date, and other comments. The photographs were mostly taken mainly in Latvia and Estonia (former Livland guberniya of the Russian Empire) in the early 20th century. The cards are mostly sorted by research expeditions. They depict landscapes, biotopes, natural phenomena, geological formations and individual natural objects. Karl Reinhold Kupfer (1872-1935) is one of the most significant Baltic naturalists of the beginning of the 20th century, an active member of the Riga Society of Naturalists (Naturforscher-Verein zu Riga; 1845-1939), one of the initiators of making the Moricsala reserve.

Recent Submissions

 • Eisaufsteigung in der Düna (14.04.1905) 

  Doss, Karl Bruno (1905-04-14)
  Eisaufsteigung in der Düna bei Marjuschka oberhalb Rigas. Flussabwärts gekehrte Seite. Ledus celšanās Daugavā pie marjuškas lejup Rīgai. Lejteces puse. (LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcija M1618/293)
 • Eisgang auf der Düna: Dahlenholm (14.04.1905) 

  Kupfer, Karl Reinhold (1905-04-14)
  Bis auf den Grund zerteute Eismassen zwichen Dahlenholm und dem rechten Dünaufer. Līdz pamatiem sadauzītas ledus masas starp Doles salu un labo Daugavas krastu. (LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcija M1618/293)
 • Eisgang auf der Düna: Dahlenholm (April 1905) 

  Kupfer, Karl Reinhold (1905-04)
  Foto 1 - 4: Bis auf den Grund zerteute Eismassen zwichen Dahlenholm und dem rechten Dünaufer. Foto 5: Eistauung zw. Dahlenholm und dem rechten Dünaufer. Foto 1 - 4: Līdz pamatiem sadauzītas ledus masas starp Doles salu ...
 • Eisstauungen an der Duena: Ringmundshof (13.04.1904.) 

  Doss, Karl Bruno (1904-04-13)
  K. B. Dosa 1904. gada 13. aprīlī fotografētie ledus sastrēgumi Daugavā pie Rembates ar aprakstu. Foto 1: Ledus bloki (daļa kāda ledus "mūra") Daugavas labajā krastā pirms otrā strauta " mutes" lejpus dzirnavām pie Rembates. ...
 • Eisstauungen an der Duena: Keggum, Ringmundshof (13.04.1904.) 

  Kupfer, Karl Reinhold (1904-04-13)
  Foto 1: Eiskonglomerat-Block am v. Dünaufer unterh. Ringmundshof. Blick stromab.; Eisfeld u. Eisberge am v. Ufer unterhalb Keggum. Blick stromauf. Foto 2: Eisberg mit Erde untermischt um rechten Dünaufer unterhalb Ringmundshof. ...
 • Eisstauungen an der Duena: Dahlenholm (17.04.1904.; Kupfer) 

  Kupfer, Karl Reinhold (1904-04-17)
  Eisinsel um l. Dünaarm gesehen vom S-W Ende der Insel Dahlen südwärts.; Dieselbe Eisinsel von Ihrem Ost-Ende ausgesehen. Ledus "sala" Daugavā Doles salas dienvidu pusē no Dienvidrietumiem.; Tā pati ladus "sala" skatot no ...
 • Eisstauungen an der Duena: Keggum, Ringmundshof (11.,13.,17.04.1904.) 

  Kupfer, Karl Reinhold (1904-04)
  Foto 1: Reste der grossen Eisstauung bei Keggum. Um zenseittigen Ufer zw. Stütten (...) jaunāka Durchbrick v. Düna. Foto 2: Eiswall am v. Dünauf. unterh. Ringamundshof. Blick stromed. Foto 1: Ledus sastrēgumu paliekas pie ...
 • Eisstauungen an der Duena: Kurtenhof (11.,13.,17.04.1904.) 

  Kupfer, Karl Reinhold (1904-04)
  Foto 1: Ausgespülte Eisblöcke in obergetragene Brucke in Seitental v.v. Dünaufer unter Kurtenhof. Foto 2: Uferwall von Eis-Konglomerat Blocken am rechten Dünaufer zw. Kurtenhof in kl. Jungfrauhof. Blick stromab. Einzelne ...
 • Eisstauungen an der Duena: Kurtenhof, Dahlenholm (17.04.1904.) 

  Kupfer, Karl Reinhold (1904-04-17)
  Foto 1: Schürfung des Dünaufers durch Eis beim Lager Kurtenhof. Foto 2: Eisberg an Süd-West des Dahlenholm von West gesehen. Ledus izraisīts Daugavas krasta nogruvums pie Salaspils. Ledus "kalns" Doles salas dienvidrietumos, ...
 • Eisstauungen an der Duena: Dalenholm (17.04.1904) 

  Doss, Karl Bruno (1904-04-17)
  K. B. Dosa 1904. gada 17. aprīlī fotografētie ledus sastrēgumi Daugavā pie Doles salas ar aprakstu. K. B. Dos's photographed ice jams in Daugava near Dole Island on 17 April 1904, with a description. K. B. Doss fotografierte ...