Pilna herbāriju kolekcija pieejama LU Muzeja Botānikas un mikoloģjas kolekcijās. Informācijas/attēlu izmantošanas un pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz LU Muzeja krājumu ir obligāta.

The full collection of herbarium is available in the Botanic and mycologist collections of the LU Museum. In the case of the use and re-publication of information/images, the reference to the LU Museum stock is mandatory.

Recent Submissions

 • Pedicularis sylvatica L. (P. Lackschewitz) 

  Lackschewitz, Paul (1928-06-27)
  Paula Lakševica 1928. gadā Rucavā ievāktie meža jāņeglītes exikāti. / Die Exikte des Wald-Läusekraut, die 1928 in Rucava Paul Lackschewitz gesammelt wurden. / Wood lousewort's Exicts, were collected in Rucava Paul ...
 • Pedicularis sylvatica L. (K.R. Kupffer) 

  Galenieks, Pauls (1923-06-30)
  Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām sausā vietā pļavas malā. Aprakstījis un K. R. Kupferam nodevis Nikolajs Malta. / Wald-Läusekraut erster Fund in ...
 • Pedicularis sylvatica L. (19. Jahrhundert) 

  Unknown author (1847)
  3 meža jāņeglītes 19. gadsimta eksikāti. 1.attēls - legit Neuman; 2.attēls - legit Neuman, atradne "Germania"; 3.attēls - ievākts 1847. gadā. / 3 Wald-Läusekraut Herbarien aus dem 19. Jahrhundert. Bild 1 - legit Neuman; ...
 • Pedicularis sylvatica L. (P. Galenieks) 

  Galenieks, Pauls (1923-06-30)
  Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām gar kalnu, sausā vietā. / Wood lousewort's first find in Latvia. A deposit in Kurzeme, Rucava between Visminas and ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Grants-kalns pie Ogres Kangariem, Rīgas apriņķis) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1895-08-11)
  Nordischer Drachenkopf finden in Livland, Kreis Riga, Hügel, genannt "Grant-kalns" am Oger Kanger zwischen Üxkull und Oger. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķis, tā sautā "Grants-kalns" pie Ogres Kangariem ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Suntažu pagasts) 

  Malta, Nikolajs (1938-07-04)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Rīgas apriņķa Suntažu pagasta Lielo Kangaru klajās dienvidu nokares piekājē, 43. km no Rīgas. /// Northern Dragon-head, deposit: Riga District Suntažu parish on the southern slope of Lielie ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari pie Ikšķiles) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1923-08-08)
  Nordischer Drachenkopf finden in sonnigers Abhang des Grandhügels am Ogre - Kanger bei Üxküll. /// Ruiša pūķgalve, atradne: liela kalna saulaina nogāze Ogres Kangaros pie Ikšķiles. /// Northern Dragon-head, deposit: ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogre) 

  Anders, Th. (1915-06-12)
  Nordischer Drachenkopf ist find in Oger, Sandhügel an der Lindenbergschen Starsse. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Ogre, dienvidu nogāze pie Liepkalnu ielas. /// Northern Dragon-head, deposit: Ogre, southern slope at ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Odenpa, Igaunija) 

  Unknown author (1848)
  Ruiša pūķgaleve, atradne: Odenpa, Igaunijā. /// Northern Dragon-head, deposit Odenpa, Estonia. [Attēls no LU Muzeja kolekcijas Herbarium Latvicum (RIG II); (BOT1029_16)]
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne, 1888) 

  Lēmanis, Eduards; Lehmann, Eduard (1888-07-10)
  Nordischer Drachenkopf finden in lichte Kieferwaldhouge Nemerno. /// Ruiša pūķgalve, atradne: gaiša priežu meža nogāne Numernē. /// Northern Dragon-head, deposit: light pine forest slope in Numerne. [Attēls no LU ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Svētezers, Livlande) 

  Herr Raudsep (2020)
  Nordischer Drachenkopf. Karl Reinhold Kupffer Anmerkung: Von Herr Raudsep erhalten als bei Heiligensee in Livland gesamellt. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. /// Ruiša pūķgalve. Uzraksts: no Raudsepa kunga ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Granstkalns pie Ikšķiles) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1901-06-09)
  Nordischer Drachenkopf finen in Livland, Kreis Riga. Grantkalns nordöstlich von Uexüll. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķī Granstkalnā ziemeļaustrumos no Ikšķiles. /// Northern Dragon-head, deposit: ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (pie Prensas (Antonopole)) 

  Lēmanis, Eduards (1883-06-25)
  Nordischer Drachenkopf: Heidekieferwald bei Presna (Antonopol); Lichte Waldhange bei Nummern (1888.10.07.) /// Ruiša pūķgalve; Atradne: viršu priežu mežs pie Prensas (Antonopole); gaiša meža nogāze pie Numernes. /// ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne) 

  Malta, Nikolajs (1936-07-24)
  Ruiša pūķgalve; Atradne: Latgalē, Numernē, austrumos no Puriņu mežsarga mājām. /// Northern Dragon-head, deposit: In Latgale, Numerne, east of the Purin forest rangers home. [Attēls no LU Muzeja kolekcijas Herbarium ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari) 

  Ābele, Gaida (1977-06-24)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Ogres rajonā, Ogres Kangaros, granstkarjera A galā priežu meža klajumiņā dienvidrietumu nogāzē, kopā ar Onobrychis, Geranium sanguineum, Filipendula hexapetala, Trifolium montanum (esparsete, ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ļaudona) 

  Ābele, Gaida (1979-07-18)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Madonas rajona Ļaudona, 2 km uz dienvidiem priežu mētrājā, stāvas nogāzes augšējā daļā. /// Northern Dragon-head, deposit: Laudon in Madona district, 2 km south in the pine moorland, in the upper ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Silciems) 

  Ābele, Gaida (1979-06-25)
  Atradne: Rīgas rajona Silciemā, Allažu mežniecības 14. kvartālā, Silciema-Mežmuižas ceļa kreisajā pusē. Zilā un rozā forma. /// Riga district Silciem, 14 th quarter of the Forestry of Allazi, on the left side of the ...