Show simple item record

dc.contributor.advisorIvanova, Ilzeen_US
dc.contributor.authorTauriņa, Žaneteen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:01Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:01Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other20590en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5103
dc.description.abstractANOTĀCIJA. Promocijas darba " Jauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas procesa vadība vidējā izglītībā Latvijā" mērķis ir izpētīt jauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas procesa vadību vidējā izglītībā Latvijā. Balstoties uz teorētiskās literatūras analīzi, promocijas darbā autore analizē dažādās pieejas mācību sasniegumu novērtēšanā, izstrādā mācību sasniegumu novērtēšanas vadības modeli. Skolēnu mācību sasniegumu pašvērtējums " Tavu kompetenču karte" tiek aplūkots kā jauns mērinstruments mācību sasniegumu vērtēšanas procesā. Pētījuma bāzi veido 255 skolēni, 85 pedagogi, 163 studenti. Promocijas darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu. Darba apjoms kopā ar izmantotās literatūras sarakstu ir 167 lpp., darbā ietverti 18 attēli, 33 tabulas, pievienoti 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: vadība, novērtēšanas process, jauniešu mācību sasniegumi, kompetences.en_US
dc.description.abstractANNOTATION. The aim of the Promotion is to study the management of the assessment process of young people’s academic achievement in secondary education in Latvia. Basing on analysis of theoretical literature,the author analyzes different approaches to the assessment of the academic achievements, works out the model of the management af the assessment of the academic achievements. The self assessment of the academic achievements „Your map of competences” are viewed as a new instrument of the measurement of these achievements. The research basis consists of 255 pupils,85 teachers and 163 students. The promotion work is worked out in the Faculty os Education, psychology and art with support of European Social Fund. 167 pages form the volume of the work,including list of literature , 18 pictures,33 tables,3 appendixes. Keywords: management, assessment process, young people`s academic achievement, competences.en_US
dc.description.sponsorshipEiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē» Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/004
dc.language.isoLAVen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.subjectIzglītības vadībaen_US
dc.subjectManagement science
dc.subjectEducation Management
dc.titleJauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas procesa vadība vidējā izglītībā Latvijāen_US
dc.title.alternativeManagement of the assessment process of the youth's academic achievement in the secondary education in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record