Show simple item record

dc.contributor.advisorNikodemus, Oļģerts
dc.contributor.authorVinogradovs, Ivo
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2020-08-01T01:01:14Z
dc.date.available2020-08-01T01:01:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other77151
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52393
dc.description.abstractPromocijas darbs ir secīgu pētījumu kopa, kuras ietvaros ir izstrādāta daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas atbalsta shēma zemes izmantošanas pārvaldības uzlabošanai mozaīkveida ainavu agroekosistēmās. Darba ietvaros tika aprobēts autoloģistiskās binārās regresijas modelis zemes izmantošanas maiņas virzītājspēku novērtēšanai Vidzemes augstienes mozaīkveida ainavā. Darba tapšanas laikā tika izstrādāta ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un kartēšanas metode agroekosistēmām Vidzemes augstienē, un tālāk tā tika aprobēta visās Baltijas valstīs. Iegūtie rezultāti tika iestrādāti daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkā un ir izmantojami teritoriju plānošanā un zemes pārvaldībā. Daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks tika aprobēts teritoriju apsaimniekošanas prioritāšu noteikšanas modelī Cēsu novadā. Promocijas darba rezultāti ir izmantojami lauksaimniecības politikas, teritorijas attīstības un zemes pārvaldības modelēšanā un analīzē.
dc.description.abstractThe thesis consists of a consecutive set of research articles aimed at developing a multi-criteria decision support system for the improvement of land use management in agroecosystems in mosaic-type landscapes. The autologistic binary regression model for the assessment of the driving forces of land use change in mosaic-type landscape in Vidzeme uplands was developed within the framework of research. The method for ecosystem service assessment and mapping in agroecosystems was developed for the area of study and approbated in Baltic states. The achieved results were incorporated into a multi-criteria decision support tool for the integral planning of rural landscapes and improvement of land management. The multi-criteria decision support tool was tested for prioritisation of land use management in Cēsis municipality. The results of the thesis can be employed for analysing agricultural policies, territorial planning and the modelling of land use change and management.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĢeogrāfija un zemes zinātnes
dc.subjectEarth Sciences, Physical Geography, Environmental Science
dc.titleEcosystem service approach for land use management in agroecosystems in the mosaic-type landscape
dc.title.alternativeEkosistēmu pakalpojumu pieeja zemes izmantošanas pārvaldībā mozaīkveida ainavu agroekosistēmās
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record