Show simple item record

dc.contributor.advisorBojārs, Juris
dc.contributor.authorRudevskis, Juris
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.date.accessioned2020-08-01T01:01:15Z
dc.date.available2020-08-01T01:01:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other77154
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52394
dc.description.abstractPromocijas darbā tiek pētīts viens no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas stūrakmeņiem – subsidiaritātes princips, saskaņā ar kuru pienākums nodrošināt šajā līgumā garantēto tiesību aizsardzību ir vispirms dalībvalstu kompetencē, bet Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) var iejaukties tikai tad, ja ir skaidrs, ka pati attiecīgā dalībvalsts ar šo uzdevumu nav tikusi galā. Darbā tiek secīgi aplūkoti trīs subsidiaritātes principa aspekti – vispārfilozofiskais, materiāltiesiskais un procesuālais, – un analizēta katra šī aspekta darbība ECT judikatūrā. Pētījums piedāvā oriģinālas atbildes uz vairākiem iepriekš novārtā atstātiem jautājumiem subsidiaritātes principa sakarā.Atslēgvārdi: cilvēktiesības; Eiropas Cilvēktiesību konvencija; Eiropas Cilvēktiesību tiesa; subsidiaritātes princips.
dc.description.abstractThe doctoral thesis is an analytical study of one of the cornerstones of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms—namely, the principle of subsidiarity according to which the obligation to ensure the protection of rights guaranteed by the Convention lies first and foremost with the Contracting States, whereas the European Court of Human Rights (ECtHR) may only intervene if it is clear that the Contracting State concerned has not been able to accomplish this task. The thesis focuses on three aspects of the principle of subsidiarity: general, or philosophical, substantive, and procedural, in order to analyse each of them in the context of the case-law of the ECtHR. The study offers original answers to several previously neglected questions related to the principle of subsidiarity. Key words: human rights; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights; principle of subsidiarity.Key words: human rights; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights; principle of subsidiarity.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTiesību zinātne
dc.subjectJurisprudence
dc.titleSubsidiaritātes princips Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā
dc.title.alternativePromocijas darbs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record