Show simple item record

dc.contributor.advisorDaniela, Linda
dc.contributor.advisorFernandez Gonzalez, Manuel Joaquin
dc.contributor.authorDreimane, Lana Frančeska
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2020-08-01T01:01:16Z
dc.date.available2020-08-01T01:01:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other77550
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52396
dc.description.abstractPromocijas darbs tika izstrādāts izglītības zinātņu nozarē, vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, profesores, Dr. paed. Lindas Danielas vadībā. Darba apjoms ir 147 lpp., ieskaitot 30 attēlus un 16 tabulas, kā arī literatūras un avotu sarakstu ar 114 nosaukumiem. Darbam papildus pievienoti arī 2 pielikumi uz 21 lpp. Pētījuma mērķis ir informēt pedagogus un mācīšanas dizaina izstrādātājus, kā arī VR tehnoloģiju izstrādātājus, un potenciālos izglītojamos par VR mācīšanās principiem, tostarp, to sinerģijām un mijsakarībām, piedāvājot pamatotu teoriju virtuālās realitātes mācīšanās taksonomijai. Šī pētījuma nozīmīgākais devums ietver esošo, bet sadrumstaloto zināšanu apkopošanu un sistematizēšanu, pierādījumos balstītas teorētiskās bāzes izstrādi virtuālās realitātes mācīšanās taksonomijai, kā arī praktisku VR mācīšanas pieredžu dizaina un izvērtēšanas rīku izstrādi
dc.description.abstractThe doctoral thesis by Lana Frančeska Dreimane titled “Taxonomy of Learning in Virtual Reality” was developed in the field of Education at the Faculty of Education, Psychology and Arts of the University of Latvia, under supervision of Dr. paed., professor Linda Daniela. The volume of the thesis is 147 pages, 30 figures and 16 tables in the main text, as well as list of bibliographic sources with 114 titles and 2 appendices. This research aims to inform educators and instructors, as well as VR technology developers and potential learners, about the alignment synergies and interconnections of VR learning principles by generating a substantive theory for the taxonomy of learning in Virtual Reality. The most important contribution of this inquiry is in systemising already existing but fragmented knowledge, and presenting evidence for theoretical basis for the taxonomy, as well as developing VR learning experience design and evaluation tools for practical applications.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectEducation Sciences
dc.subjectGeneral Education
dc.titleTaxonomy of Learning in Virtual Reality
dc.title.alternativeVirtuālās Realitātes mācīšanās taksonomija
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record