Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksonova, Svetlana
dc.contributor.authorKorotinskis, Kirils
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2020-10-15T01:01:17Z
dc.date.available2020-10-15T01:01:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other78529
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52719
dc.description.abstractMaģistra darba mērķis ir projekta “ViciZoo zoopreču veikals Olainē” dibināšana. Autors izvēlējis šo projekta tēmu, jo Olainē trūkst zoopreču veikalu, bet mājas dzīvnieku skaits Latvijā palielinās un pastāv pieprasījums pēc zooveikala precēm. Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir vismaz viens kaķis vai suns. Šajā statistikā nav ietverti citi mājdzīvnieki, piemēram, grauzēji, zivis vai putni, un tajā nav iekļauts arī faktiskais mājdzīvnieku skaits, jo vienā mājsaimniecībā, kas tika uzskaitīta iepriekš minētajā statistikā, varētu būt kopā kaķis un suns vai vairāk nekā viens kaķis un vairāk nekā viens suns. Iepriekš sniegtā statistika arī attiecas tikai uz reģistrētiem mājdzīvniekiem, taču daudzas mājsaimniecības nereģistrē savus mājdzīvniekus. Statistika neietver arī dzīvniekus, kuri dzīvo uz ielas, un par kuriem bieži rūpējas cilvēki, pērkot viņiem pērk kaķu un suņu barību. Tāpēc var secināt, ka mājsaimniecību un cilvēku, kas rūpējas par dzīvniekiem, faktiskais īpatsvars ir daudz lielāks nekā oficiālajā statistikā. Tas norāda uz augsto pieprasījumu pēc mājdzīvnieku un zoo precēm Latvijā. Šis bizness ir pievilcīgs šādu iemeslu dēļ. Cilvēki ļoti mīl dzīvniekus, un tagad Latvijā lielākai daļai iedzīvotāju ir mīļākais mājdzīvnieks, bet līdztekus mājām cilvēki arī rūpējas par dzīvniekiem darbā (piemēram, sargsuņi) un par ielas dzīvniekiem. Zooveikals ir bizness, kas pārdod vairāku veidu preces, un persona, kas veikalā iegādājās dzīvnieku, uzreiz kļūst par pastāvīgu klientu, jo šim mājdzīvniekam ir nepieciešama barība un citi piederumi. Šim uzņēmējdarbības veidam nav nepieciešami lieli ieguldījumi, lai atvērtu veikalu un veiktu uzņēmējdarbību.
dc.description.abstractThe aim of the master's thesis is to establish the project "ViciZoo pet store in Olaine". The author has chosen this project theme because there is a lack of pet stores in Olaine, but the number of pets in Latvia is increasing and there is a demand for pet store goods. A large part of the Latvian population has at least one cat or dog. These statistics do not include other domestic animals such as rodents, fish or birds, nor do they include the actual number of domestic animals, as one household listed in the above statistics could have a cat and a dog together or more than one cat and more than one Dog. The above statistics also only apply to registered pets, but many households do not register their pets. The statistics also do not include animals that live on the street and are often cared for by people buying them cat and dog food. It can therefore be concluded that the actual proportion of households and people caring for animals is much higher than in official statistics. This indicates a high demand for pet and zoo goods in Latvia. This business is attractive for the following reasons. People love animals very much, and now in Latvia the majority of the population has a favorite pet, but in addition to home, people also take care of animals at work (for example, guard dogs) and street animals. A pet store is a business that sells several types of goods, and the person who bought the animal in the store immediately becomes a regular customer, because this pet needs food and other accessories. This type of business does not require a large investment to open a store and do business.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFinanses un kredīts
dc.subjectViciZoo
dc.subjectZoopreču veikals
dc.subjectdibināšana
dc.subjectpreces mājas dzīvniekiem
dc.titleProjekts: Uzņēmuma "VICIZOO"dibināšana
dc.title.alternativeProject: Establishment of company "VICIZOO"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record