Latviešu studentu korporācijas Latvia sadzīves fotogrāfijas ir pieejamas LU Muzeja LU vēstures kolekcijā, ar kurām var iepazīties, lai uzzinātu par Latvia korporantu ikdienas dzīvi starpkaru Latvijas valstī.

The full collection of Latvian student fraternity Latvia subcollection with its collection of historical photos about daily life of fraternity members in interwar time Republic of Latvia is available in the Latvian University history collections of the LU Museum.

---------------

Informācijas/attēlu izmantošanas un pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz LU Muzeja krājumu ir obligāta.

In case of the use and re-publication of information/images, the reference to the LU Museum stock is mandatory.

------------------------------

Recent Submissions