Now showing items 1-1 of 1

    • Zivju kāpuru barošanās ekoloģija Rāznas ezerā 

      Buholce, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
      Zivju attīstības sākumā, kāpuriem pārslēdzoties no endogēnās uz eksogēno barošanos, vērojama visaugstākā organismu mirstība. Ņemot vērā to, ka informācija par zivju kāpuru barošanos saldūdeņos ir limitēta, tika veikts ...