Now showing items 1-1 of 1

    • Modificētus mālus saturošu materiālu antimikrobiālā iedarbība 

      Lazdiņa, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
      Mikroorganismu attīstība uz dažādiem materiāliem izsenis ir ietekmējusi cilvēka dzīves kvalitāti. Vieni no biežāk būvmateriālos sastopamajiem mikroorganismiem ir sēnes. Pētījuma mērķis bija noskaidrot modificēta māla un ...