Now showing items 1-1 of 1

    • Subtelomēru rajona hromatīna struktūras izmaiņu noteikšana ar qPCR 

      Narels, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2015)
      Cilvēka subtelomēri ir izteikti polimorfiski un ir ar vislielāko gēnu blīvumu visā genomā. Subtelomēru sekvences pārmaiņas ir saistītas ar mentālo atpalicību, ļaundabīgām hematoloģiskajām slimībām, atkārtotiem spontānajiem ...