Now showing items 1-1 of 1

    • Kaļķaino zāļu purvu veģetācijas sukcesija Engures ezera dabas parkā 

      Baumane, Marta (Latvijas Universitāte, 2015)
      Eiropā kaļķainu zāļu purvu platības pēdējā gadsimta laikā ir strauji sarukušas, jo tās netiek atbilstoši apsaimniekotas. Dabiskās sukcesijas gaitā šie biotopi aizaug ar kokiem, krūmiem un graudzālēm. Šī tendence vērojama ...