Now showing items 21-40 of 3177

  • Testpiemēru pierakstīšanas, attēlošanas un pārvaldības veidi 

   Krūmiņš, Aigars (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbā tiek aprakstīti testpiemēru pierakstīšanas, attēlošanas un pārvaldības veidi. Tiek aprakstīti tipiskie testpiemēru pierakstīšanas un attēlošanas veidi, kā arī dažādas metodes, kā praksē tiek attēloti testpiemēri, ...
  • Vektoriālu ģeotelpisku datu automatizēta simbolizācija, izmantojot rastra attēla paraugkarti 

   Linde, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2010)
   Biznesa prasību nodrošināšanai, piemēram, transporta maršrutēšanai vai militāru darbību plānošanai, dažkārt ir nepieciešami vektoriāli ģeotelpiskie dati. Šie dati bieži tiek importēti no ārējām organizācijām un nesatur ...
  • Sekvenču diagrammu izvietošanas algoritms 

   Borisovs, Māris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Sekvenču diagrammu izvietošanas algoritms tika izstrādāts LU MII projekta ietvaros. Tas paredzēts sekvenču diagrammu zīmēšanas rīkam. -Izvietošanas algoritma galvenais mērķis bija panākt, lai diagrammas bilde ir labi ...
  • Grafiskie refaktoringi UML/OWL diagrammās 

   Gloveckis, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbs "Grafiskie refaktoringi UML/OWL diagrammās" ir pievienojumprogramma UML/OWL redaktoram. Šī pievienojumprogramma paredzēta, lai lietotājs spētu veikt nepieciešamos grafiskos refaktoringus OWL ontoloģiju diagrammās. ...
  • Mājaslapu izveides pašapkalpošanās sistēma 

   Čudihins, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Kvalifikācijas darba mēris ir tīmekļa bāzētas mājaslapu konstruktora izstrāde. Sistēmas uzdevums ir dot iespēju izveidot, papildināt un aplūkot mājas lapas. Sistēma tika izstrādāta, ievērojot WG Agency izvirzītās prasības ...
  • Uzdevumu komplekts datorgrafikas apguvei vidusskolā 

   Ramba, Ieva (Latvijas Universitāte, 2010)
   Par darba mērķi tika izvirzīta uzdevumu komplekta izveide datorgrafikā vidusskolai atbilstoši informātikas mācību priekšmeta standartam, kas stājies spēkā ar 2009./2010. mācību gadu. Darba rezultātā ir izstrādāti uzdevumi ...
  • Portāla 1188.lv satura modulis 

   Ščavlevs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Kvalifikācijas darbā ir aprakstīts portāla 1188.lv satura modulis, kas ir tīmekļa vietne, kura ir izdalīts lietojums lieliem 1188.lv privātpersonu kataloga lietotājiem. Lietojums ļauj reģistrētiem lietotājiem internetā ...
  • IPv6 praktiskas ieviešanas problēmu izpēte 

   Segliņš, Andris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darbā veikta teorētiska un praktiska izpēte par šībrīža reālajām IPv6 protokola izmantošanas iespējām pastāvošajā IPv4 Interneta vidē. Apskatītas iespējas izveidot apakštīklu balstītu tikai uz IPv6, no kura būtu ...
  • Ruby bibliotēku uzturēšanas procesu uzlabošana, izmantojot koda analīzi 

   Skaistkalns, Ingus (Latvijas Universitāte, 2010)
   Ruby valodā ir pieejams liels skaits bibliotēku, kuras sava darba veikšanai izmanto citas Ruby bibliotēkas. Šādas atkarīgās bibliotēkas ir nepieciešams atjaunot, ja tās nedarbojas kopā ar nepieciešamās bibliotēkas jaunāku ...
  • Liellopu ciltsvērtības novērtēšanai nepieciešamo datu analīze 

   Reinicāns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Klasiskā programmēšanas pieejā ir pieņemts rakstīt programmas, kurās ir aprakstīts precīzs darbību algoritms. Šajā gadījumā programmētājam ir labi jāpārzina, kādus datus programma saņems darbības laikā un kādā veidā šie ...
  • Servera programmatūras pārcelšana un atjaunošana 

   Krēsliņš, Jēkabs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Kvalifikācijas darba tēma ir “Servera programmatūras pārcelšana un atjaunošana”. Darba mērķis ir pārvietot divu esošo serveru programmatūras uz jaunu izveidoto virtuālo vidi, ko nodrošinās tikai viens fizisks serveris, ...
  • Programmēšanas spēle "PyDrone" 

   Siliņš, Viesturs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbā “Programmēšanas spēle “PyDrone”” ir dokumentēta atvērtā koda programmas PyDrone izstrāde. PyDrone ir programmēšanas spēle, kas paredzēta izklaidei un izglītošanai, spēles veidā iepazīstinot cilvēkus ar programmēšanu. ...
  • Īpašniekam zudušas galiekārtas izmantošanas iespēju pārtraukšanas un atjaunošanas centralizētā datubāze 

   Šķesters, Juris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs ir veltīts galiekārtu identifikācijai un galiekārtu izmantošanas iespēju pārtraukšanai un atjaunošanai elektronisko sakaru tīklos. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmā nodaļa sniedz teorētisku ieskatu ...
  • Metadatu bāzēts vizualizēts datu atlases rīks 

   Smirnovs, Aivars (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs veltīts metadatu bāzētam vizualizētam datu atlases rīkam, kura galvenā funkcija ir SQL vaicājumu ģenerēšana izmantojot konfigurācijas datus, kuri tiek ielasīti lietotāju saskarnē – grafiskā vidē, un lietotājam ...
  • Jaunu datorikas studiju programmu izstrāde un esošo papildināšana 

   Zveja, Dzintra (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darbā veikts salīdzinošais pētījums par eksistējošam Latvijas Universitātes datorikas studiju programmām un to attīstības perspektīvām. Darbā pētīti nozīmīgi jautājumi, kas saistīti ar studiju programmu savstarpējo ...
  • SQL serveru salīdzinājums 

   Meļko, Agris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā darbā apskatīti Microsoft SQL 2000, Microsoft SQL 2005 un Microsoft SQL 2008 serveri, veikta to vispārīgā un ātrdarbības salīdzināšana. Rezultātā tika noskaidrots, ka vairākums gadījumos Microsft SQL 2008 ir ātrāks ...
  • RVS Horizon automatizētās lietotāja saskarnes testēšanas vides izstrāde 

   Birkants, Pēteris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Kvalifikācijas darbs apraksta izstrādātu programmatūras bibliotēku, kas sasaista resursu vadības sistēmu Horizon un tās automātisko testu rīkus. Bibliotēka nodrošina piekļuvi grafiskās lietotāja saskarnes elementu īpašībām ...
  • Satura pārvaldības sistēmas Drupal praktiskais pielietojums 

   Garavņova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī darba mērķis ir analizēt esošās tīmekļa vietnes migrācijas procesu uz jaunu sistēmu, mēģinot novērst trūkumus. Galvenie darba uzdevumi ir sekojoši – izpētīt izvēlēto satura pārvaldības sistēmu un migrēt esošo tīmekļa ...
  • If informācijas sistēmu papildinājumi 

   Ošiņš, Augusts (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šis kvalifikācijas darbs ir par esošo „If P&C Insurance” informācijas sistēmu papildināšanu OCTA+ akcijas ietvaros. Šīs akcijas laikā klientiem būs iespēja internetā iegādāties OCTA apdrošināšanas polises, kurām ir piesaistīta ...
  • Individuālo orientēšanās sporta rezultātu meklēšana tīmeklī, integrēšana un vizualizēšana 

   Tarasovs, Anatolijs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Globālais tīmeklis satur milzīgu datu apjomu, tai skaitā individuālos orientēšanās sporta rezultātus, kas ir pieejami gan strukturētā, gan nestrukturētā veidā. Šie rezultāti ir izvietoti neskaitāmās tīmekļa vietnēs bez ...