Now showing items 1-20 of 3177

  • 16S rRNS gēna vairāku un divu mainīgo reģionu mikrobioma rekonstrukcijas algoritmu iegūto rezultātu salīdzināšana 

   Liepa, Edgars (Latvijas Universitāte, 2022)
   16S rRNS marķiergēna sekvencēšana ir viena no plašāk izmantotākajām un lētākajām mikrobioma taksonomiskā profila rekonstruēšanas metodēm. Taču, īso sekvencēšanas nolasījumu dēļ, visi gēna mainīgie reģioni nevar tikt nolasīti ...
  • 2. tipa diabēta pacientu un ārstu tuvināšana, lietojot Firbase datubāzi, veicinot attālinātu pārraudzību 

   Cīrulnieks, Austris (Latvijas Universitāte, 2018)
   Cukura diabēts ir viena no visizplatītākajām slimībām pasaulē, kuras apmēri strauji turpina augt. Eiropā ar diabētu slimo vairāk kā 60 miljoni cilvēku, savukārt Latvijā 2016. gadā slimnieku skaits sasniedza gandrīz 90 000 ...
  • 2D spēle žandrā "Torņu aizsardzība" 

   Dumbrauskis, Ernests (Latvijas Universitāte, 2022)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt 2 dimensiju spēli žanrā “Torņu aizsardzība”, kuru varētu izmantot jebkurš ar mērķi atpūsties. Spēles mērķis ir aizsargāties no uzbrucējiem, kas nāk viļņos, ar torņu palīdzību, kas ...
  • 2D spēle žandrā "Torņu aizsardzība" 

   Dumbrauskis, Ernests (Latvijas Universitāte, 2022)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt 2 dimensiju spēli žanrā “Torņu aizsardzība”, kuru varētu izmantot jebkurš ar mērķi atpūsties. Spēles mērķis ir aizsargāties no uzbrucējiem, kas nāk viļņos, ar torņu palīdzību, kas ...
  • 2D spēļu dzinis balstīts uz OpenGL un kooperatīvu šķiedru izpildi 

   Vorza, Rainers (Latvijas Universitāte, 2023)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izveidot spēļu dzini, kura skriptu izpilde ir paralēlizēta izmantojot kooperatīvu šķiedru darbību. Izmantojot dziņa redaktoru, lietotājs spējīgs izveidot spēles projektu, sastādīt spēles ...
  • 3 RTPS kritisko funkciju monitoringa nodrošināšana ar Zabbix rīkiem 

   Putrālis, Rinalds Rihards (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir ātra problēmu identificēšana sistēmās, ko iespējams panākt izveidojot grafikus un paziņojumus, kas ļaus administratoram un lietotājiem pārraudzīt esošos procesus centralizēti. Darbs tiks ...
  • 3D galaktikas kartes vizualizēšana 

   Lazdiņš, Uldis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darbā tiek apskatīti algoritmi liela izmēra datu kopas vizualizēšanai ar mērķi izveidot interaktīvu programmu, kas zīmē Eiropas Kosmosa aģentūras publicēto Gaia misijas Piena ceļa galaktikas karti. Publicētā datu kopa satur ...
  • 3D galda spēles izstrāde ar Unity spēļu dzinēju 

   Rasa, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2021)
   Kvalifikācijas darbs apraksta 3D galda spēles izveidi. Spēles funkcionalitāte ietver lokālu spēli diviem spēlētājiem. Spēle ir gājienu balstīta - spēlētāji mainās ar gājieniem. Programmai ir 3D lietotāja saskarne. Spēle ...
  • 3D grafikas atveidošana reālā laikā ar Vulkan API 

   Bendrups, Alfrēds (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba mērķis veikt pētījumu par dažādām 3D grafikas atveidošanas iespējām uz mūsdienu datoriem, fokusējoties uz Vulkan programmsaskarni (turpmāk API), apskatot tās stiprās un vājas puses kā arī atšķirības no ...
  • 3D modelēšanas rīks 

   Valters, Otto (Latvijas Universitāte, 2012)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir apgūt OpenGL grafikas bibliotēku, 3D datorgrafikas īpatnības un algoritmus 3D modeļu apstrādāšanai. Kā projektu, ar kuru realizēt šos mērķus autors izvēlējās uz OpenGL bāzētu 3D modelēšanas ...
  • 3D modeļa iegūšana no attēliem 

   Zērvēns, Matīss (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šajā darbā tiek apskatīti dažādi iespējamie risinājumi, kurus varētu izmantot, lai ģenerētu koka lapas dzīslojuma trīsdimensiju modeli no lapas detalizēta attēla. Modeļa ģenerēšanas problēma tiek apskatīta, jo tā izveide ...
  • 3D Spēle un tās mājaslapa 

   Jacuks, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2015)
   Kvalifikācijas darbu izstrādāja Pāvels Jacuks kā daļu no pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas Programmēšana un datortīklu administrēšana. Kvalifikācijas dara vadītājs ir Artūrs Lavernovs. Kvalifikācijas darba 3D ...
  • 3D telpas modeļa veidošana no punkta mākoņiem 

   Liepiņš, Edgars (Latvijas Universitāte, 2021)
   Pasaulē, kas strauji kustās uz priekšu, 2D attēli ir pietiekami, lai dotu priekšstatu par notiekošo telpā, bet izveidojot 2D projekciju attēla formā no 3D pasaules, procesā tiek zaudēta telpiskā informācija. Savukārt, lai ...
  • A/S Capital elektroniskā veikala uzlabošana un specifika 

   Zonnenberga-Zamberga, Zane (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar elektronisko veikalu specifiku un dot priekšstatu par to, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami A/S Capital uzņēmuma elektroniskajam veikalam, lai uzlabotu lietotāja vēlmi ...
  • A/S „Preiļu Siers” produkcijas uzskaites sistēma 

   Tarasovs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba izvēlētā tēma ir „A/S ‘Preiļu Siers’ produkcijas uzskaites sistēma”. Bakalaura darba mērķis ir praktiski izstrādāt sistēmu, kas ļautu uzskaitīt saražoto produkciju un pieņemto pienu, kā arī izstrādāt tīmekļa ...
  • Abstrakta diagrammēšanas sistēma un tās lietojumi 

   Romanovskis, Didzis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Dokumentā tiek aprakstīta abstraktas diagrammēšanas sistēmas izstrāde, kā arī tās pielietojums prototipa aplikācijā. Šī sistēma tiks izmantota kā modulis jau esksitējošās datu vizualizācijas lietotnēs, kuras izstrādā SIA ...
  • Abstraktās nozīmes reprezentācijas atvasināšana no esošajiem sintaktiskajiem un semantiskajiem attēlojumiem Latviešu valodā 

   Sprukulis, Rihards (Latvijas Universitāte, 2020)
   Dabiskās valodas automatizētas sapratnes risinājumi ir aktuāli un tiek izmantoti ikdienā: liela apjoma teksta analīzē, informācijas izguvē un strukturēšanā, mediju un sociālo tīklu monitoringā u.c. Šo risinājumu implementācija ...
  • Accenture biroju katalogs Android platformā 

   Mežavilks, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2011)
   Lielu uzņēmumu, kuru biroji atrodas daudz un dažādās valstīs, darbinieki, dodoties komandējumā, dažkārt saskaras ar grūtībām nokļūt līdz attiecīgajam birojam. Kvalifikācijas darba „Accenture biroju katalogs Android platformā” ...
  • Acu izsekošana vairākām personām pie monitoru sienas 

   Hoļavina, Irina (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba “Acu izsekošana vairākām personām pie monitoru sienas” mērķi ir izveidot sistēmu un infrastruktūru, kas ļautu izsekot vairāku personu acu kustības pie monitoru sienas, lai personas varētu ar acu kustību ...
  • Acu kustību modelēšana horizontālās skenēšanas uzdevumos 

   Pienene, Edgars (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbā tiek veikts pētījums par acu kustību analīzi, laiku kāda tiek atrasta noteikta informācija horizontālās skenēšanas uzdevumos un cik reizes pirms tam ir bijusi skatiena fiksācija. Darba mērķis noteikt vai ...