IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Darbinieku iesaistīšanās starptautiskās organizācijās (Aviācijas industrija) 

  Ablyazova, Dana (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir “Darbinieku iesaistīšanās starptautiskās organizācijās (Aviācijas Industrija)”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt, kuri no virzītājspēkiem atstāj lielāku ietekmi uz darbinieku iesaistīšanos lidmašīnu ...
 • Debitoru parādu pārvaldība kā līdzeklis, lai uzlabotu uzņēmējdarbības rezultātus 

  Tadjitdinov, Jasur (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura «Debitoru parādu pārvaldība kā līdzeklis, lai uzlabotu uzņēmējdarbības rezultātus». Darba autors: Jasur Tadjitdinov. Zinātniskais vadītājs: Dr.Oec., Margarita Dunska. Darbs « Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte ...
 • Valdības loma mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs 

  Ganiev, Akbar (Latvijas Universitāte, 2019)
  Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir nozīmīga loma valstu attīstībā visā pasaulē. Uzņēmumu konkurētspēja ir liela daļa no visas valsts konkurētspējas. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai. Darba ...
 • Riska pārvaldības analīze banku sektorā Latvijas reģionā 

  Murtuzayev, Parviz (Latvijas Universitāte, 2019)
  Murtuzayev P. Riska pārvaldības analīze banku sektorā Latvijas reģionā: Maģistra darbs / P.Murtuzajevs, profesors, Dr.oec. Ērika Šumilo-Rīga: Latvijas Universitāte, Uzņēmējdarbības, vadības un ekonomikas fakultāte, ...
 • Nacionālo kvotu sistēmu pieaugošā ietekme uz sieviešu pārstāvību Eiropas Parlamentā. 

  Shin, Haemi (Latvijas Universitāte, 2019)
  Eiropas Savienība ir daudzveidīga dalībvalstu grupa, un dzimumu līdztiesības attīstība kopš 1950. gada vēl nav pastāvīga un lineāra, kas savukārt ietekmē arī Eiropas Parlamenta dzimumu līdzsvaru. Pētījumā ir novērtēts ...
 • Patērētāju uzvedības analīze, pamatojoties uz izcelsmes valsti 

  Nurutdinova, Shakhzoda (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba tēma ir „Patērētāju uzvedības analīze, pamatojoties uz izcelsmes valsti”. Darba mērķis ir izpētīt, kā ražošanas valsts jēdziens ietekmē pircēja uzvedību. Maģistra darba pamatā ir ekonomikas teorētiskie aspekti ...
 • Faktori, kas ietekmē Latvijas loģistikas uzņēmumu konkurētspēju ES 

  Urinov, Davronbek (Latvijas Universitāte, 2019)
  Promocijas darbā tiek pētīta Latvijas loģistikas uzņēmumu konkurētspēja. Loģistika ir viena no galvenajām Latvijas nozarēm. Tāpēc ir svarīgi pievērsties galvenās nozares uzlabošanai. Tomēr konkurence nav balstīta uz vienu ...
 • Radikalizācijas ekonomiskās sekas 

  Xu, Yinglu (Latvijas Universitāte, 2019)
  Finanšu un ekonomiskā krīze, pēdējā laikā notikusī nekontrolētā migrācija un teroristu uzbrūkumi izraisa politisko radikalizāciju dažās valstīs. Šajā pētījumā tiek aplūkoti augošā populisma un radikalizācijas ekonomiskie ...
 • Nodokļu ietekme mazā un lielā biznesa attīstībā. 

  Dzvakerjana, Sofika (Latvijas Universitāte, 2019)
  Izpētes tēma apstiprina skaidru saikni starp cilvēkresursu pārvaldības darbu un darbinieku darbaspējām. Kvalitatīva darba rezultāti kadru daļā labvēlīgi ietekmē ne tikai nodaļas darbinieku darbaspējas bet arī visas ...
 • Atbalsta iespējas jaunuzņēmumiem Latvijā 

  Himičs, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Jaunuzņēmumu veidotājiem ir labas sava inovatīvā produkta zināšanas, taču trūkst zināšanas uzņēmējdarbībā un pieeja tradicionālajam finansējumam. Darba mērķis ir apkopot un izvērtēt jaunuzņēmumiem pieejamos atbalsta veidus ...
 • Globalizācija un patērētāju drošība. Gana-CEPS muitas akcīzes un profilakses dienesta gadījumu izpēte 

  Amponsah, Bishop Dodoo (Latvijas Universitāte, 2019)
  Pētījuma mērķis ir noskaidrot globalizācijas ietekmi uz patērētāju drošību, saskaņoti analizējot pasaules preču, pakalpojumu un viltošanas un pirātisma darbības, koncentrējoties uz Ganas ekonomiku. Pētījumā tika izmantoti ...
 • Valsts atbalsts subsidētās elektroenerģijas ražošanai un tā loma enerģētikas nozares attīstībā 

  Bērziņš, Andis (Latvijas Universitāte, 2019)
  Straujie izaugsmes tempi pasaules ekonomikā ietekmē pasaules enerģētikas tirgu. Aktuāli kļūst divi enerģētikas pamatjautājumi – enerģētiskā atkarība un klimata pārmaiņas. Valstu valdības ar vien vairāk uzmanību pievērš ...
 • HALAL gaļas ražošana un tās eksports no Latvijas 

  Adnan, Muhammad (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šī Muhamada Adnana (Muhammad Adnan) pētījuma mērķis ir konstatēt un novērtēt Halal pārtikas nozari, tās izaugsmi attīstītajās un jaunattīstības valstīs, kā arī noskaidrot iespējas, kā sabiedrībā popularizēt un veicināt ...
 • Patērētāju lojalitāte pret Eiropā ražotu pārtikas un dzērienu zīmolu produktiem Kazahstānā un tās ietekme uz patērētāju uzvedību. 

  Baimbetova, Assel (Latvijas Universitāte, 2019)
  It is well known that the European produced products are valued around all over the world. Since the tendency of European products procurement are growing rapidly, this research study concentrates on the fact that people ...
 • Aktīvās atpūtas tūrisma biznesa modelis 

  Nazarko, Ija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šajā pētījumā tiek aplūkoti jēdziena "biznesa modelis" konceptuālie aspekti. Tiek aplūkota sociālo mediju ietekme uz piedzīvojumu tūrismu biznesa modeļu inovāciju un klientu vadību. Darba mērķis ir raksturot piedzīvojuma ...
 • Starpfunkcionālu komandu veidošana biznesa organizācijās 

  Imarbekova, Baktygul (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šajā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta savstarpēji funkcionējošu komandu izveidošanai mazos uzņēmumos un to analīzei, izmantojot izmaksu un ieguvumu analīzi. Turklāt pētījums ir arī vērsts uz problēmu noteikšanu sākotnējā ...
 • Darbaspēka migrācijas process: Ukrainas un Latvijas situācijas analīze 

  Zubko, Kateryna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Diplomdarba nosaukums: „ Darbaspēka migrācijas process: Ukrainas un Latvijas situācijas analīze”. Par minētā darba mērķi kalpo noteikta darba migrācijas iemesli uz populārākajām darba nozarēm priekš migrācijas no Ukrainas ...
 • Procedūras cīņai ar naudas atmazgāšanu attīstītajās valstīs 

  Kushbakova, Khilola (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba mērķis ir izprast finanšu iestāžu, konkrētāk, banku un starpnieku uzņēmumu atšķirības un attieksmi saistībā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu. Precīzāk, šī pētījuma mērķis ir padziļināti izpētīt finanšu iestāžu ...
 • Faktori, kas ietekmē Latvijas piena nozares konkurētspēju Baltijas valstīs 

  Ismonaliev, Fayzullo (Latvijas Universitāte, 2019)
  This study presents competitiveness analysis and factors influencing on the competitiveness in Latvian dairy sector among the Baltic states. Gross domestic product, the number of population, demographics, trade balance, ...
 • Veselības aprūpes eiropeizācija: Latvija un inovatīvu zāļu pieejamība 

  Kataņenko, Dārta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Zāļu pieejamība ir valsts ilgtspējas un labklājības stūrakmens, un tieši inovatīvu zāļu pieejamība sniedz iespējas ārstēt hroniskas un nereti nāvējošas slimības. Katras valsts interesēs ir veidot veselības aprūpes sistēmu ...

View more