Recent Submissions

 • Migrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā 

  Siliņa, Sintija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba tēma ir "Migrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā" Pētījuma izstrādes mērķis ir identificēt nozīmīgākos iemeslus un raksturot sekas migrācijai, un izstrādāt ieteikumus tās samazināšanai, kā arī izvērtēt ...
 • Motivācijas sistēmu analīze un pilnveidošana mācību centrā SIA "BUTS". 

  Spule, Beāte (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba mērķis: noskaidrot, kā dažādi motivācijas faktori un stimuli ietekmē mācību centra „BUTS” darbinieku motivāciju un apmierinātību pašreizējos darba apstākļos. Izpētīt motivācijas teorētiskos aspektus, kas saistīti ...
 • Sabiedrības izvēlētās mārketinga izpētes kampaņas (metodes)sekmējot organizicionālās darbības efektivitātei rietumu Eiropas reģionā.("Novartis Pharmaceuticals Company" piemērs) 

  Danilova, Anastasiya (Latvijas Universitāte, 2017)
  Turpmāk Maģistra darbs ziņojumā ir veltīta secinājumiem par ietekmi izdevumu organizācijas par mārketinga pētījumu analīzi, un tā ir tieša ietekme uz organizācijas veikumu. Attiecībā uz uzņēmuma farmācijas nozare tika ...
 • Latvijas un Ķīnas starptautiskā tirdzniecība 

  Bušmane, Anna Patrīcija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Diplomdarba tēma ir Latvijas un Ķīnas starptautiskā tirdzniecība. Šāda tēma tika izvēlēta tāpēc, ka pēdējo gadu laikā šo divu valstu savstarpējās attiecības un tirdzniecība ir strauji attīstījusies un attīstās vēl joprojām. ...
 • Motivēšanas sistēmas izstrāde uzņēmumām INP SIA "Ikšķiles māja". 

  Līdaka, Marta (Latvijas Universitāte, 2017)
  Motivēšanas sistēmas izstrāde INP SIA “Ikšķiles māja” uzņēmumam ir aktuāla tēma, gan pašam uzņēmumam, gan tā vadībai. Labākam un efektīvākam personāla darbam, ir nepieciešams darbiniekus motivēt, kas ievērojami paaugstinātu ...
 • Studējošo skaita prognozēšana veselības aprūpē un sociālajā labklājībā Latvijā. 

  Bartuševiča, Danuta (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas augstākās izglītības sistēmas analīzi, kā arī izstrādātām veselības aprūpi un sociālo labklājību studējošo skaita prognozēm, izdarīt secinājumus par Latvijas veselības ...
 • Projekts tūrisma aģentūras "Outdoortaste Latvia" izveidošana 

  Gavrjušenko, Vladimirs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Projekts SIA "Outdoortaste Latvia" paredz nodibināt uzņēmumu, kurš sniegs tūrisma pakalpojumus, kā Latvijas iedzīvotājiem, tā arī cilvēkiem no ārvalstīm, pirmkārt no Baltijas valstīm. Ideja ir tāda, ka uzņēmums piedāvās ...
 • Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība Latvijā. 

  Rimeiķe, Agnese (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba tēma ir Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas Latvijā. Darba autore izpētīja kāda ir pašreizējā bioloģiskās ...
 • Informācijas tehnoloģiju inovācijas tūrisma nozarē. 

  Felzenberga, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darbs izstrādāts ar mērķi izanalizēt informācijas tehnoloģiju inovācijas tūrisma nozarē, apskatot to nozīmīgumu un to attīstības veidošanos, kā arī iespējamās barjeras vispārējo inovāciju veidošanai tūrismā. ...
 • Latvijas eksporta faktoru ietekmes ekonometriskais novērtējums. 

  Rimoviča, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba autores izvēlētais temats ir „Latvijas eksporta faktoru ietekmes ekonometriskais novērtējums”. Darba aktualitāte ir saistīta ar to, ka eksporta attīstība un konkurētspēja ir neatņemami svarīga valsts ilgtermiņa ...
 • Pasākumu analīzes un sociālo tīklu tēmu agregācijas vietnes "Place2go.lv" attīstības un modernizācijas projekts 

  Staškevičs, Vladislavs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Digitālo tehnoloģiju attīstības laikā ikvienam pieejams aizvien lielāks datu apjoms. Bet ir grūtības atrast nepieciešamo informāciju par pasākumiem apkopotā veidā vienā vietā. Kā arī lielu datu apjomu pieejamība par ...
 • Valsts parāda prognozēšana un vadība. 

  Krūmiņa, Signe (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darbā tiek pētīts valsts parāds un tā vadība, aprakstot parāda veidus, parāda vadības metodiku, aizņemšanās un atmaksas procesu un iespējas, parādu ierobežojošos faktorus. Pētījumā analizēts Latvijas parāds un tā struktūra, ...
 • Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma. 

  Haritonova, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darba Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma mērķis ir izpētīt uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas būtību un īpatnības, analizēt patērētāju ...
 • Projekts: Uzņēmuma "Owl Light" dibināšana 

  Kravcova, Anna (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darba mērķis ir izstrādāt jauna uzņēmuma dibināšanas biznesa plānu un darbības plānu. Maģistra darba autore izstrādāja un novērtēja projektējamā uzņēmuma Owl Light dibināšanas plānu, ņemot vēra visus uzņēmuma ...
 • Projekts: Uzņēmuma "Jumis Finances" dibināšana 

  Tkačenko, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darba mērķis ir izstrādāt jauna uzņēmuma dibināšanas plānu un biznesa plānu trim darbības gadiem. Maģistra darba gaitā darba autors izstrādāja un novērtēja izveidojamā uzņēmuma „Jumis Finances” dibināšanas plānu ...
 • Preču iepirkumu procesa iekšējais audits uzņēmumā "X" 

  Dzene, Laura (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darbā tiek pētīts, kā ar iekšējā audita palīdzību uzlabot preču iepirkumu procesu uzņēmumā „X”, un kā novērst iespējamos riskus šajā procesā, lai veicinātu uzņēmuma attīstību. Darba mērķis ir izpētīt iekšējā ...
 • Uzņēmuma SIA Numeri finanšu rādītāju analīze un rezultātu vērtējums 

  Alhimoviča, Anete (Latvijas Universitāte, 2017)
  Uzņēmumam, kas vēlas konkurēt ar savas biznesa nozares sāncenšiem, nepieciešams pilnībā pārzināt sava uzņēmuma finansiālo stāvokli un veikt finanšu rādītāju analīzi. Darba mērķis ir, pamatojoties uz Numeri SIA pieejamajiem ...
 • Rezultatīva projektu finanšu vadības sistēma nevalstiskajās organizācijās 

  Strazdiņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2017)
  Diplomdarba mērķis ir, analizējot nevalstisko organizāciju finanšu vadības sistēmu, izstrādāt praktiskus ieteikumus nevalstiskajām organizācijām rezultatīvai projektu finanšu vadībai. Diplomdarbā izpētīts projektu vadības ...
 • Krājumi un to novērtēšanas un uzskaites īpatnības meža nozares uzņēmumā SIA "Vārpas 1" 

  Zalužinska, Ilze (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darbā tiek raksturota krājumu uzskaite un novērtēšana no teorētiskā aspekta, tās īpatnības un problēmas meža nozares uzņēmumā SIA “Vārpas 1”. Mērķis ir pamatojoties uz krājumu novērtēšanas un uzskaites politikas teorētisko ...
 • AS "Latvenergo" mārketinga komunikācijas analīze 

  Januža, Oksana (Latvijas Universitāte, 2017)
  Šis darbs ir veltīts AS „Latvenergo” mārketinga komunikāciju analīzei. Darba mērķis ir gūt ieskatu par veicamajiem mārketinga komunikāciju uzlabojumiem. Izvirzītā mērķa sasniegšanai darba autore ir veikusi sekojošus ...

View more