Now showing items 1-20 of 8064

  • Faktorings, tā loma uzņēmējdarbībā un attīstības tendences 

   Rinča, Lāsma (Latvijas Universitāte, 2007)
   Salīdzinot ar kaimiņvalstu un citu Eiropas valstu faktoringa apjomiem, Latvijas uzņēmēji nenovērtē tā iespējamo nozīmi un priekšrocības savam uzņēmumam. Laikā, kad Latviju pārņēmis hipotekārās kreditēšanas bums un gaida ...
  • Ģimenes bibliotēku grāmatu apmaiņas tīmekļa vietne 

   Ukstiņa, Marta (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba izvēlētā tēma ir „Ģimenes bibliotēku grāmatu apmaiņas tīmekļa vietne”. Bakalaura darba mērķis ir praktiski izstrādāt sistēmu, kas ļautu reģistrēt lietotāju ģimenes bibliotēku grāmatas ar mērķi veikt to ...
  • Rīgas Tirdzniecības tehnikuma attīstības virzieni 

   Markina, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mūsdienās izmaiņas ārējā vidē notiek nepārtraukti. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma vadība mēģina pielāgoties mūsdienu videi. Bet lai šī darbība atrisinātu problēmas, kas skar iestādi, ir nepieciešams laicīgi izstrādāt ...
  • Projekts vieglo taksometra pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma SIA "Pilots" izveidošana Jelgavas pilsētā 

   Krivoručko, Anna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba nosaukums ir “Projekts vieglo taksometra pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma SIA “Pilots” izveidošana Jelgavas pilsētā.” Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vieglo taksometra pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma ...
  • Valūtas riska vadība banku nozarē 

   Suhobokovs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Dotais darbs iepazīstina lasītāju ar tradicionālām un mūsdienu pieejām valūtas risku vadības vērtēšanā bankas jomā, kā arī ar bankas kapitāla prasību novērtēšanas metodēm pamatojoties uz valūtas riskiem. Darba saturs ir ...
  • Norēķinu projektu vadība Tele2 grupas uzņēmumos 

   Betlers, Andris (Latvijas Universitāte, 2007)
   Organizācijām, kas pārmaiņu procesā izmanto projektu vadību kā rīku savu mērķu sasniegšanai, ir būtiski, lai izvēlētā projektu vadības sistēma sekmētu organizācijas mērķu efektīvāku sasniegšanu. Pētījumā tiek analizēta ...
  • Ārvalstu investīciju loma uzņēmējdarbībā 

   Eglītis, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Zemais ienākumu līmenis valstī ierobežo investīciju iespējas, un nepietiekamas investīcijas kavē iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos. Šajā gadījumā ekonomiskā pieauguma sasniegšana ir cieši saistīta ar ārzemju investīciju ...
  • Projekts viesu nama "Kreiļi" izveidošana 

   Juksēja, Simona (Latvijas Universitāte, 2007)
   Latvijā tūrisms ir viena no visstraujāk augošākajām nozarēm, kas ieņem pirmo vietu Eiropā.Tūrismu uzskata par sektoru ar attīstības potenciālu Cēsu rajonā.Darbā tiks izstrādāts projekts viesu nama „Kreiļi” izveidošanai,kas ...
  • A/S "Rīgas Siltums" fiananšu analīze 

   Maļčenko, Viktors (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba tēma ir A/S „Rīgas Siltums” finansiālās darbības analīze. Diplomdarba mērķis ir izvērtēt A/S „Rīgas Siltums” finanšu stāvokli un izstrādāt priekšlikumus finansiālā stāvokļa pilnveidei. Pirmo nodaļu autors velta ...
  • Orkāns meža vidē: vides pārvaldības perspektīva 

   Martišauska, Rudīte (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbs „Orkāns meža vidē: vides pārvaldības perspektīvā” satur pētījumu par orkānu mežā kā krīzes situāciju, norāda un pēta pašlaik pieņemto saimniekošanas metožu nepilnības, nepietiekamu sagatavotību krīzes ...
  • Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē Latvijā un pasaulē 

   Rūce, Māra (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē Latvijā un pasaulē” mērķis ir izpētīt ārstu, vidējā medicīnas personāla un topošo speciālistu resursus medicīnas nozarē Latvijā, kā arī noteikt iespējamos risinājumus ...
  • Alternatīvu novērtēšanas metožu pielietojums investīcijas projektu izstrāde 

   Springe, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba tēma ir „Alternatīvu novērtēšanas metožu pielietojums investīcijas projektu izstrādē”. Šī darba teorētiskajā daļā ir aplūkotas esošās alternatīvās investīciju projektu novērtēšanas metodes; praktiskajā daļā ...
  • Investīciju fondi un to analīze Latvijā 

   Popovs, Romans (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šobrīd salīdzinoši jauns ieguldījumu fondu tirgus Latvijā ir raksturojams ar strauju attīstīšanas tempu un milzīgam perspektīvam. Bakalaura darba mērķis ir, veicot Ieguldījumu fondu tirgus analīzi Latvijā, izdarīt secinājumus ...
  • Vides žurnālistikas attīstības vadlīnijas Latvijā 

   Petrāne, Lelde (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbā „Vides žurnālistikas attīstības vadlīnijas Latvijā” ir analizēts un raksturots līdzšinējais vides žurnālistikas attīstības līmenis un nākotnes attīstības iespējas Latvijā. Tā kā šis žurnālistikas veids Latvijā ...
  • Privātās Alus Darītavas „Brālis” vides analīze un attīstības stratēģija 

   Bērziņa, Baiba (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbā ir analizētas un pētītas alus ražotāju tirgus problēmas. Ļoti liela nozīme ir pievērsta konkurences problēmai starp alus ražotājiem, kas risināma ar kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanu. Īpaša uzmanība ...
  • Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā 

   Demčenko, Česlavs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis maģistra darbs ir uzrakstīts par tēmu „Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā”. Tas ir veltīts uzņēmumu nodokļu sistēmas analīzei Latvijā, salīdzinot to ar atsevišķām Eiropas valstīm, tās pilnveidošanas iespēju ...
  • Ieguldījumu fondu analīze Latvijā 

   Bušmanova, Svetlana (Latvijas Universitāte, 2007)
   Ieguldījumu fondi ir izplatīti visā pasaulē. Fiziskas un juridiskas personas bieži investē savus brīvos naudas līdzekļus ieguldījumu fondos. Arī Latvijā tie pēdējā laikā sāk iegūt popularitāti, neskatoties uz to, ka ...
  • Latvijas līzinga darījumu tirgus analīze 

   Ivanova, Olga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diploma darbs ir veltīts vienam no visaktuālākiem un vissvarīgākajiem tematiem, kurš ir tieši saistīts ar uzņēmējdarbības attīstību un Latvijas tirgus ekonomikas funkcionēšanu, proti, līzinga attīstību Latvijā un Latvijas ...
  • Klienta kredītspējas analīze un piedāvātās iespējas „N” bankā 

   Poča, Agnese (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbs „Klienta kredītspējas analīze un piedāvātās iespējas N bankā” pētījumu objekts ir autora darba vietā Hansabankā praktizētā kredītu pakalpojumu darbība un klientu kredītspējas analīze laika posmā no 2004. gada ...
  • BIZNESA ĒTIKAS ATŠĶIRĪBU ANALĪZE LATVIJĀ 

   Babusova, Natālija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbā ir aprakstīts pētījums par biznesa ētikas atšķirībām starp Latvijas un ārzemju kompānijām. Autors mēģināja atspoguļot reālo biznesa ētikas situāciju Latvijā. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta biznesa ētikas būtība, ...