Now showing items 1-20 of 8064

  • 15.SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem"un 16.SFPS "Noma" prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu 

   Dābola, Iveta (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darba temats 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu. Maģistra darba mērķis - balstoties uz 15. SFPS “Ieņēmumi no ...
  • 2006.gada pasaules kausa futbolā ietekme uz Vācijas ekonomiku 

   Svemps, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Pasaules kausa izcīņa futbolā ir liels sabiedriskais projekts, kuru ietekmē liels daudzums ārējo faktoru. Lai sarīkotu šādu notikumu, nepieciešami gan privātu, gan valstisku organizāciju un dažādu ieinteresēto pušu ...
  • 2014. gada euro ieviešana Latvijā, plusi un mīnusi 

   Matvejeva, Veronika (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarba tēma „2014.gada euro ieviešana Latvijā, plusi un mīnusi” ir aktuāla. Starptautiskā integrācija ir viens no būtiskākiem ekonomikas attīstību veicinošiem faktoriem mūsu gadsimtā. Latvijā starptautiskie integrācijas ...
  • 2018.gada UIN reforma un tās ietekme uz SIA “Ātrais Torņu Serviss” saimnieciskās darbības rezultātu 

   Lazdāne, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2020)
   Darba autore izvēlējās diplomdarba tematu “2018. gada UIN reforma un tās ietekme uz SIA Ātrais Torņu Serviss saimnieciskās darbības rezultātu”, jo 2018. gadā nodokļu reformas rezultātā, tika ieviests pilnīgi savādāks ...
  • 3D drukātas ēkas – jauna produkta attīstīšana un ieviešana Latvijas tirgū. 

   Kūma, Emīls (Latvijas Universitāte, 2023)
   Bakalaura darba mērķis ir izpētīt jauna produkta attīstīšanas un ieviešanas teorētiskos principus, 3D drukātu ēku attīstību un citus aspektus, izpētīt Latvijas mājokļu tirgus datus un veikt ekspertu intervijas. Izanalizējot ...
  • 9., 15., 16. un 17. starptautiskā finanšu pārskatu standarta būtiskāko prasību un piemērošanas problēmu izpēte Latvijas Republikas apdrošināšanas sabiedrībās 

   Kunga, Linda (Latvijas Universitāte, 2020)
   Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus 9., 15., 16. un 17. SFPS piemērošanas problēmu risināšanai apdrošināšanas sabiedrībās Latvijā. 2018. un 2019. gadā tika ieviesti trīs jauni SFPS, kas ietekmēja apdrošināšanas ...
  • A/S " Latvijas kuģniecība" mārketinga politikas izstrādāšana 

   Baženova, Nataļja (Latvijas Universitāte, 2010)
   Tāpat kā pasaules finanšu krīzi arī ekonomisko krīzi kuģniecības nozarē vēstīja daudzi analītiķi, bet šodien neviens nevar dot precīzas prognozes par iespējamo krīzes perioda beigām. Uzņēmumiem nepieciešams pieņemt jauno ...
  • A/S "Abakhan Fabrics Eesti" Latvijas filiāles darbības novērtējums un attīstības iespējas 

   Kaša, Dita (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā A/S Abakhan Fabrics Eesti Latvijas filiāles darbības novērtējums un attīstības iespējas tiek aplūkoti vairāki filiāles attīstību ietekmējoši faktori, kuru novērtējums sniedz priekšstatu par filiāles iespējām tuvākā ...
  • A/s "Aizkraukles banka" kredītu analīze 

   Aleksejeva, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba tēma ir “a/s “Aizkraukles banka” kredītu analīze”. Darbā analizētas ar kredītu izsniegšanu un tiem nepieciešamo līdzekļu piesaisti saistītās problēmas, kā, piemēram, kreditēšanas procesa nepilnības, nesabalansētība ...
  • a/s "Aldaris" konkurētspējas nodrošināšana 

   Šure, Rita (Latvijas Universitāte, 2007)
   Pašreiz Latvijā ļoti daudzi mazi un vidēji uzņēmumi neizstrādā savu rīcības plānu ilgākam laika periodam, bet balsta savu darbību tikai uz peļņas gūšanu, kas rada problēmas nākotnē. Darba mērķis ir izpētīt stratēģiskās ...
  • A/S "Brīvais vilnis" finanšu stāvokļa analīze 

   Baltadonis, Linards (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba tēma ir A/S „Brīvais vilnis‖ finanšu stāvokļa analīze. Bakalaura darba mērķis ir, izpētot teorētisko un faktisko materiālu bāzi, veikt A/S „Brīvais vilnis‖ uzņēmuma finanšu pārskatu un finanšu rādītāju ...
  • A/S "Ceļu pārvalde" finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums 

   Striķis, Dairis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba temats ir A/s ,,Ceļu pārvalde” finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums. Darbs sastāv no trim daļām. Bakalaura darba mērķis ir veikt teorētisko materiālu apstrādi un uz tā pamata veikt finanšu analīzi ...
  • A/S "Citadele banka" kredītportfeļa analīze 

   Pušpure, Gerda (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs par A/S „Citadele banka” kredītportfeļa analīzi veidots, lai pētītu šīs komercbankas kredītportfeļa struktūru un dinamiku, kā arī kredītportfeļa ienesīgumu un kvalitāti, balstoties uz pirmajā nodaļā analizētās ...
  • A/S "Drogas" darbinieku integrēšana konkrētā amatā un apmācību projekta izstrāde. 

   Tilgale, Elīna (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba tēma ir A/S „Drogas” darbinieku integrēšana konkrētā amatā un apmācību projekta izstrāde. Darba mērķis ir izvērtēt A/S „Drogas” apmācību sistēmā esošos procesus un noskaidrot konkrēta amata apgūšanā iesaistīto ...
  • A/S "Grindeks" saimnieciskās darbības finanšu analīze 

   Kauķe, Ieva Olga (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba tēma ir A/S “Grindeks” saimnieciskās darbības finanšu analīze. Darba struktūru veido trīs nodaļas ar apakšnodaļām, autores izteiktie secinājumi un priekšlikumi. Darba mērķis ir izpētīt akciju sabiedrības ...
  • A/S "Grindeks"starptautiskā konkurētspēja 

   Meščerjakova, Vera (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba tēma ir “Grindeks” starptautiskā konkurētspēja. Darbā tiek analizēts AS “Grindeks”, kas ir viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs. Bakalaura darba mērķis ir uzņēmuma „Grindeks” starptautiskās ...
  • A/S "Grindex" finanšu analīze 

   Vanaga, Justīne (Latvijas Universitāte, 2014)
   Diplomdarba temats ir „A/S Grindex finansu analīze”. Darbs veidots no divām daļām.No praktiskās un teorētiskās daļas.Teorētiskajā darba daļā ir aplūkots finansu analīze no teorētiskā aspekta, kā arī finansu analīzes mērķis, ...
  • A/S "Grindex" saimnieciskās darbības analīze 

   Bāliņa, Ilze (Latvijas Universitāte, 2009)
   Diplomdarba aktualitāti pamato uzņēmuma finanšu analīzes un attīstības perspektīvu novērtēšanas nepieciešamība. Šī analīze dod vērtīgu informāciju par uzņēmuma finansiālo pozīciju. Uzņēmuma darbība ir jānovērtē, aprēķinot ...
  • A/S "Laima" darbinieku motivēšana 

   Kezika, Aleksandra (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbs tika izstrādāts lai izpētītu un novērtētu uzņēmuma AS „LAIMA” esošo personāla motivācijas politiku un izstrādātu priekšlikumus tās uzlabošanai un efektīvai pielietošanai kompānijas un darbinieku kopīgo mērķu ...
  • A/S "Latvijas Balzams" saimnieciskās darbības finanšu analīze un tās novērtējums 

   Kirpičkina, Vladlena (Latvijas Universitāte, 2014)
   Tēma ir izvēlēta tāpēc, ka savlaicīga un detalizēta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un novērtēšana ir ļoti svarīga, lai varētu sekmīgi vadīt uzņēmumu un nodrošināt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes ...