Now showing items 1-1 of 1

    • Suburbanizācija, tās procesi un izpausmes Mārupes novadā 

      Abrasimova, Sāra Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
      Bakalaura darbs “Suburbanizācija, tās procesi un izpausmes Mārupes novadā” ir veltīts tēmai par piepilsētu attīstības procesiem, kuru galvenā iezīme ir iedzīvotāju migrācija no lauku teritorijām un pilsētām uz piepilsētām. ...