Now showing items 1-1 of 1

    • Postproduktīvisms un tā iezīmes Dienvidigaunijas lauku ainavā 

      Aite, Ieva (Latvijas Universitāte, 2016)
      Bakalaura darbā “Postproduktīvisms un tā iezīmes Dienvisigaunijas lauku ainavā” raksturoti mūsdienu saimniecības procesi pierobežas teritorijā postproduktīvisma teorijas un multifunkcionālas lauksaimniecības kontekstā. ...