Now showing items 1-1 of 1

    • Sapropeļa spektrometriskais raksturojums 

      Akmene, Ieva (Latvijas Universitāte, 2012)
      Bakalaura darbā „Sapropeļa spektrometriskais raksturojums” tika analizēti trīs ezeru – Padēļa, Pilveļa, Pilcenes – sapropeļa paraugi. Darba teorētiskajam pamatojumam tika veikta zinātniskās literatūras analīze par sapropeļa ...