Now showing items 1-2 of 2

  • Augsnes faktora nozīme paaugas attīstībai priežu mežos Pierīgā 

   Amatniece, Vita (Latvijas Universitāte, 2015)
   Latvijas meži atrodas pārejas zonā jeb ekotonā starp nemorālo un boreālo zonu - boreonemorālajā starpzonā (Sjörs, 1963; Ozenda, 1994, Krauklis un Zariņa, 2002), un pēdējās desmitgadēs Latvijā arvien biežāk tiek novērots, ...
  • Augšņu faktora loma ozolu audžu izplatībā Latvijā 

   Amatniece, Vita (Latvijas Universitāte, 2013)
   Latvijas atrašanās parastā ozola (Quercus robur L.) izplatības areāla ziemeļu pierobežā paver iespējas vērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz sugu izplatības areālu maiņu. Lai varētu veikt šādus pētījumus, vispirms svarīgi ir ...